Sammenhæng mellem renter og boligpriser

Avatar of Dansk Boligforsikring.
Avatar of Dansk Boligforsikring.

Sammenhæng mellem renter og boligpriser

Boligforsikring
Holbæk, Denmark

Sammenhængen mellem boligpriser og renter

Dansk Boligforsikring udbyder ejerskifteforsikringer og sælgeransvarsforsikringer til danskere. Hvorvidt danskerne vil tegne forsikringerne, afhænger meget af udviklingen på boligmarkedet, hvilket er grunden til, at Dansk Boligforsikring følger boligmarkedet med stor interesse. 


Udvikling i boligpriser og renter på realkreditlån hænger sammen. Hvis renten stiger 20 procent, vil omkostningerne ved boligkøb stige tilsvarende, hvilket kan få boligpriserne til at falde, fordi køberne får et mindre rådighedsbeløb. Hvis køberne ikke har råd til boligerne på markedet, vil boligudbuddet stige. Er boligudbuddet stort samtidig med, at køberne har et mindre rådighedsbeløb, kan det blive svært at sælge boligen, som derfor tvinger sælgeren til at sænke boligprisen. Dog er sammenhængen mellem renter og boligpriser ikke så tydelig ved mindre rentebevægelser. 


Undersøges boligmarkedets udvikling de seneste år, kan sammenhængen mellem boligpriser og renter ikke ses. Både boligpriserne og renterne er siden 2020 steget. I år er boligpriserne steget med 3,7 procent, selvom renten på realkreditlånene på under to år er steget fra 0,5 procent til 5 procent, hvilket har gjort boliglånene markant dyrere. Alligevel er boligpriserne i de seneste to år ikke faldet, men er tværtimod steget. Boligmarkedet har været modstandsdygtigt, hvilket har gjort, at boligpriserne endnu ikke er blevet ramt af rentestigningerne eller høje energipriser.


Ifølge tal fra Boligsidens Markedsindeks er et væsentligt prisfald for både hus og ejerlejligheder på vej. Tallene viser, at priser på villa og rækkehuse er faldet med 2,7 procent, mens priser på ejerlejligheder er faldet med 4,7 procent i samme periode. 


Prisfaldet hænger sammen med den økonomiske usikkerhed, som i den seneste periode er blevet mere tydelig. Der er kommet stigende renter, inflation og tårnhøje energi- og elpriser. Alle udgifterne er med til at påvirke køberens rådighedsbeløb og dermed presse boligpriserne nedad.


Læs mere om Dansk Boligforsikring her.

Store rentesænkninger eller rentestigninger har det med at påvirke priserne på boligmarkedet.

Avatar of the user.
Please login to comment.

Published: Oct 10th 2022
28
4
0

Tools

chrome
Chrome

boligpris
renter
boligmarkedet
boligsalg
boligkøb
Dansk Boligforsikring

Share