Shayna

ByAhmad Widodo
Web Developer
Marketplace Shayna dibuat dengan Framework Vuejs
Published: September 02, 2021
Tools
vuejsvuejs
More from Ahmad Widodo
Sekolah Kedua
Kulineran
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.