SKETECH UP

By江怡伶
行政美編
使用SKETECH UP繪製扁平式3D,含有角色、建築、包裝盒
江怡伶
Published: June 14, 2021
SKETECH UP
More from 江怡伶
美術編輯設計
插畫作品
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.