Sphere Versus Square

By吳恩多
互動工程師
是一款TD塔防PC遊戲,玩家扮演圓圓,以策略以及獨家的疊加生成方式建造我方防禦士兵塔來抵禦方方們的入侵
吳恩多
Published: August 16, 2021
Tools
illustratorillustrator
photoshopphotoshop
unityunity
OOP
C#
AVG
3D
副本
TD
塔防
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.