Studijska poseta (Gimanazija "Svetozar Marković")

Studijska poseta Gimanaziji "Svetozar Marković" u Novom Sadu (jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta Regionalna podrška inkulzivnom obrazovanju u JI Evropi) - maj 2015. godine. Sastanak sa upravom škole.
Published: July 17, 2020
More from Nevena Nikolić
Predstava povodom dana Tehničke škole u Boru
2. Regionalna konferencija u Zagrebu
Studijska poseta (Hemijsko-medicinska škola)
Facilitacija na javnoj debati "Zaštita prava žena"
3. Regionalna konferencija u Sarajevu
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.