SUBKARMA實習

By吳采庭
視頻、動態圖像設計師
Branding mini bits 與 Branding bits Youtube 頻道之片頭、動畫、動態圖像、特效、剪接等設計製作,以及部分 IG 社群網站小動畫,提案小動畫等設計製作
吳采庭
Published: July 01, 2021
Tools
googlegoogle
clipstudio
#aftereffects
#youtube
More from 吳采庭
北城之都—魔幻公車之旅
KAGE
ELECTRICK
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.