.UI design 練習

By劉庭瑄 Perry Liu
UX designer
練習重點:
此UI練習並無考慮UX與使用情境脈絡,以快速繪製產品功能介面、風格營造,以及熟悉介面繪圖軟體為練習要點。
Published: July 29, 2021
Tools
sketchsketch
figmafigma
#ui #uidesign #app #web
More from 劉庭瑄 Perry Liu
.劉庭瑄 UX+PM 作品集完整版
.電商網站 切版練習
.攝影網站 規劃與製作
.工具型主題app - 覆盤旅人
.身障 x 娛樂 策展企劃
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.