UI/UI作品集

By鄭哲承
UI/UX設計師
UI/UI作品集,鄭哲承的履歷表,謝謝妳得觀賞。
鄭哲承
Published: July 29, 2021
Tools
figmafigma
世界和平
網頁設計師
產品設計師
ux
ui
UX
UI
UI/UX
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.