UI/UX設計-Travalone

UI/UX作品練習 這款app是專門設計給一個人旅遊的用戶, 有時旅遊的定義不在於距離遠近, 而是在於一種心情、一種氛圍, 如果你也喜歡一個人旅行的話, 不妨看看這個專案。 https://www.behance.net/gallery/118272043/Travalone_APP
曾羽辰
Published: September 04, 2021
Tools
illustratorillustrator
figmafigma
app
travel
UI/UX
figma
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.