Unity-乳搖系統:進階應用三-用自己模型做碰撞回饋

By林佳志
Unity 開發人員
在自己模型的手指對其他角色做出觸摸回饋造成乳搖效果 想做成玩VR時玩家也能有觸摸感的實現
林佳志
Published: August 31, 2021
Tools
unityunity
C#
Unity
More from 林佳志
Unity-乳搖系統:進階應用一-滑鼠點擊回饋
Unity-乳搖系統:進階應用二-物件碰撞回饋
【Unity】賽馬娘手遊的玩法還原
Unity-做出馬娘演唱會動畫:翎兒傳說
Unity-愛麗絲奇幻冒險
小小塔防:第一款完整的遊戲
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.