USDT là gì? Những ưu điểm và cách lưu trữ dễ dàng What is USDT? The advantages and easy storage

Liquidity Mining

By Liquidity MiningFinance

1
39
3
USDT là gì? Những ưu điểm và cách lưu trữ dễ dàng
Translated by GoogleShow original (vi)
USDT (Tether) là một loại đồng tiền điện tử (Cryotocurrency) được phát hành bởi công ty Tether Limited vào năm 2014 với mục đích giúp trao đổi tiền điện tử một cách dễ dàng hơn. USDT hiện tại là đồng stable coin lớn nhất trên thị trường, theo những số liệu gần đây vốn hoá của của Tether đã vượt ngưỡng 40 tỉ USD hơn gấp 4 lần so với đồng đứng thứ nhì là USDC và dự kiến con số này sẽ chưa dừng lại ở đó. https://liquiditymining.blog/usdt-la-gi/ https://letterboxd.com/liquiditymining/list/impermanent-loss-va-nhung-ieu-ban-co-the/ #liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft
USDT (Tether) is a cryptocurrency (Cryotocurrency) issued by the company Tether Limited in 2014 with the aim of making cryptocurrency exchange easier. USDT is currently the largest stable coin on the market, according to recent figures, Tether's market capitalization has surpassed 40 billion USD, more than four times that of second largest coin, USDC, and is expected to not stop there. https://liquiditymining.blog/usdt-la-gi/ https://letterboxd.com/liquiditymining/list/impermanent-loss-va-nhung-ieu-ban-co-the/ #liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft
Default avatar
Please login first.
Liquidity Mining
Liquidity Mining5 days
#liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft