Vue電商網 - 台味台菜餐廳

By蕭任傑
文宣設計 @ 個人
模擬真實電商所架設的商業網站,當前正在對其做修改以及Vue cli的升級搬運
蕭任傑
Published: August 13, 2021
Tools
sasssass
bootstrapbootstrap
vuejsvuejs
More from 蕭任傑
口罩地圖
群眾募資頁面
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.