Vue Taifex

By洪瑋成
研發替代役 @ 國立台灣大學
A vue dashboard for viewing crawling data from Taiwan Future Exchange. Customize the view with Chart.js, construct data source with Firebase and serve the crawling functionality in Firebase Functions.
洪瑋成
Published: August 17, 2021
Tools
vuejsvuejs
Bootstrap
More from 洪瑋成
Vue Lab Material
Vue Serialport GUI
Vue Electron
Portfolio Website
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.