Whoscall Hero

ByGeorge Lee
Product Designer
Hero notifies the user when their family receives a fraud call. Hero users can send invitations to their friends and families. When their friends and families accept the invitation, they become 2protected by the sender. Please visit http://www.behance.net/chunyulee to see more details.
George Lee
Published: December 10, 2019
台北
sketch
ui/ux
More from George Lee
Whoscall iOS IAP
NAVii
Misha
Fellow Robots Website
3Drafter
Prism
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.