Whoscall Landline

ByGeorge Lee
Product Designer
Whoscall Landline is a device that identifies unknow phone calls for landline phones using whoscall database. Whoscall Landline protects users from fraud calls and spammers. Please visit http://www.behance.net/chunyulee to see more details.
George Lee
Published: December 10, 2019
台北
illustrator
photoshop
Rhino 3D
More from George Lee
Whoscall iOS IAP
NAVii
Misha
Whoscall Hero
Fellow Robots Website
3Drafter
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.