YouTube Header

ByAndi Puteri Salsabila Nabone
Academic Division Member at President University Major Association of International Relations (PUMA IR)
Tampilan dari YouTube header ini menunjukkan isi konten yang dibuat oleh channel ini dengan background warna merah muda yang menunjukkan kepribadian pemilik channel.
Published: August 04, 2021
Tools
appleapple
More from Andi Puteri Salsabila Nabone
Logo for Food Shop
YouTube Thumbnail
IMUN Promotion
Instagram Post Design for Food Shop
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.