YouTube Thumbnail

ByAndi Puteri Salsabila Nabone
Academic Division Member at President University Major Association of International Relations (PUMA IR)
Design yang saya buat untuk YouTube thumbnail akhir-akhir ini cenderung menekankan warna pastel yang sesuai dengan tema video tersebut seperti travel vlog dan video tutorial.
Published: August 03, 2021
Tools
appleapple
More from Andi Puteri Salsabila Nabone
Logo for Food Shop
IMUN Promotion
Instagram Post Design for Food Shop
YouTube Header
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.