5 mẫu báo cáo công việc cập nhật cho 2023 (tải về miễn phí)

mau-bao-cao-cong-viec
Mẫu báo cáo công việc cá nhân tạo bởi CakeResume

Tùy vào đặc điểm ngành nghề và yêu cầu của mỗi công ty, phòng ban mà bạn cần phải hoàn thành mẫu báo cáo công việc hàng ngày hay báo cáo doanh số bán hàng theo ngày/tuần/tháng. 

Trong bài viết này, CakeResume sẽ chia sẻ với bạn các mẫu báo cáo chuyên nghiệp, dễ sử dụng cũng như những lưu ý quan trọng về cách trình bày báo cáo công việc hiệu quả.

Báo cáo công việc là gì?

Bảng báo cáo công việc là một văn bản cung cấp thông tin định kỳ liên quan đến một hoặc nhiều khía cạnh trong công việc của bạn. Bạn có thể tạo file bằng những công cụ như Word (văn bản), Excel (trang tính) hoặc viết tay, sau đó nộp bản mềm hoặc gửi qua email. Trước khi bắt tay vào viết văn bản này, bạn cần xác định 2 yếu tố quan trọng là người nhậnnội dung sẽ trình bày về những vấn đề gì.

 • Form báo cáo công việc thường được gửi đến và duyệt bởi cấp trên của bạn, chẳng hạn như leader hay line manager. Biết trước ai sẽ đọc báo cáo là một bước quan trọng trong việc xác định cách bạn sẽ trình bày văn bản này, những gì cần đưa vào và văn phong nên sử dụng khi viết. 
 • Sau khi xác định người đọc file báo cáo công việc, bạn nên quyết định xem những thông tin nào cần được đưa vào. Bạn có thể đặt câu hỏi cho sếp để biết những gì họ muốn nắm bắt. Ví dụ, nội dung chính của mẫu báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần sẽ là đánh giá của bạn về tiến độ công việc, mục tiêu cho thời gian tới và những vướng mắc, khó khăn cùng đề xuất hướng giải quyết. 

5 mẫu báo cáo công việc chuẩn 2023

bao-cao-cong-viec-hang-ngay
Báo cáo công việc hàng ngày là một nhiệm vụ quen thuộc trong môi trường công sở (Nguồn: Unsplash).

1. Mẫu báo cáo công việc hàng tuần bằng excel

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BẢNG BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN

Tuần: ...... Từ ..../...../...... đến ..../...../......

Họ và tên: ......................................................................
Bộ phận: ........................................................................
Vị trí: ..............................................................................

NGÀY
CÔNG VIỆC
KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ CỦA QUẢN LÝ
..../...../.....
[Nhiệm vụ 1]
[Nhiệm vụ 2]
[Nhiệm vụ 3]
..../...../.....
[Nhiệm vụ 1]
[Nhiệm vụ 2]
[Nhiệm vụ 3]
..../...../.....
[Nhiệm vụ 1]
[Nhiệm vụ 2]
[Nhiệm vụ 3]

📍Tải mẫu báo cáo công việc hàng tuần tại đây.

2. Mẫu báo cáo công việc hàng ngày bằng excel

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BẢNG BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

Ngày ..../...../......

Họ và tên: ......................................................................
Bộ phận: ........................................................................
Vị trí: ..............................................................................

STT
NỘI DUNG 
TIẾN ĐỘ
ĐÁNH GIÁ CỦA CẤP TRÊN
GHI CHÚ
1
2
3
4
📍Tải mẫu báo cáo công việc hàng ngày tại đây.

3. Mẫu báo cáo công việc bằng word

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BẢNG BÁO CÁO CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

Tuần: ...... Từ ..../...../...... đến ..../...../......

Họ và tên: ......................................................................
Bộ phận: ........................................................................
Vị trí: ..............................................................................

Tự đánh giá chung:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT

STT
NỘI DUNG
TIẾN ĐỘ
ĐÁNH GIÁ CỦA CẤP TRÊN
GHI CHÚ
1
2
3
4
Mục tiêu cho tuần …. từ ..../...../...... đến ..../...../......:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Đề xuất:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

📍Tải mẫu báo cáo công việc bằng word tại đây.

4. Mẫu báo cáo tiến độ công việc

[Tên chủ đầu tư] .........................
Số: ……/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

…., ngày …… tháng ….. năm …..

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Kính gửi:

 • Ủy ban nhân dân ……………………………………………………………………………
 • Sở xây dựng …………………………………………………………………………………

1. Chủ đầu tư: 

 • Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..
 • Người đại diện: ………………………………………………………………………………
 • Số điện thoại: ………………………………………………………………………………..

2. Thông tin dự án:

 • Tên dự án: ……………………………………………………………………………………
 • Địa điểm: ……………………………………………………………………………………..
 • Quyết định phê duyệt dự án: ……………………………………………………………….
 • Mục tiêu dự án: ………………………………………………………………………………
 • Tổng diện tích đất: …………………………………………………………………………..
 • Quy mô: ……………………………………………………………………………...........…
 • Các chỉ tiêu về xây dựng công trình: ……………………………………………………...
 • Tổng mức đầu tư: …………………………………………………………………..............

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý 

 • …………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………..

4. Quá trình thực hiện dự án

 • Tình hình giải phóng mặt bằng: …………………………………………………..…………
 • Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: ……………………………………………..
 • Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật: …………………………………………………..…..
 • Tình hình xây dựng công trình: …………………………………………………..………….
 • Tình hình huy động vốn: …………………………………………………..…………………
 • Tình hình kinh doanh BĐS: …………………………………………………..……………...
 • Tình hình chuyển nhượng đất cho nhà đầu tư cấp 2: …………………………………………………..……………………………………………….
 • Các vấn đề khác: …………………………………………………..………………………….

5. Các cam kết với khách hàng 

 • …………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………..

6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan 

 • …………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………..

CHỦ ĐẦU TƯ CHUYỂN NHƯỢNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

📍Tải mẫu báo cáo tiến độ công việc tại đây.

5. Mẫu email báo cáo công việc

Tiêu đề: [BÁO CÁO CÔNG VIỆC _ TÊN]

Kính gửi anh, chị [Tên cấp trên],

Tôi tên là ………… từ bộ phận …………… Tôi gửi email này nhằm cập nhật thông tin cho anh/chị về dự án [tên dự án], đến hạn vào ngày 2 tháng 1 năm 2023. Trong bản báo cáo, tôi sẽ trình bày chi tiết tiến độ công việc, những nhiệm vụ đã hoàn thành trong khuôn khổ của dự án từ [ngày/ tháng/ năm] đến [ngày/ tháng/ năm].

Cụ thể, trong khoảng thời gian trên, tôi đã hoàn thành những mục tiêu sau:

 • [Mục tiêu 1]
 • [Mục tiêu 2]
 • [Mục tiêu 3]

Những mục tiêu tôi cần hoàn thành trước [ngày/ tháng/ năm] bao gồm:

 • [Mục tiêu 1]
 • [Mục tiêu 2]
 • [Mục tiêu 3]

Về cơ bản, dự án [Tên dự án] đang trên đà hoàn thành đúng dự định. Cá nhân tôi và team hiện không gặp phải trở ngại hoặc vấn đề nào lớn, nhưng nếu chúng phát sinh, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo với cấp trên và tìm hướng giải quyết kịp thời.

Trân trọng,
[Tên]

[Chức danh công việc]
[Email]

📍Kết luận

Như vậy, tuỳ vào từng tổ chức và phòng ban mà bạn sẽ sử dụng mẫu báo cáo công việc tương ứng. Với những bảng biểu và mẫu trên, CakeResume hy vọng sẽ giúp ích được bạn - những nhân viên văn phòng, công nhân viên chức,... trong việc cập nhật tiến độ công việc tới cấp trên. 

Đọc thêm: Cách viết email chuyên nghiệp không thể bỏ qua, kèm 5 mẫu cực chuẩn

Công cụ tạo CV miễn phí trên CakeResume cung cấp hơn 500 mẫu CV đa ngành nghề và các bài viết về tip làm CV hữu ích. Nhờ đó, bạn có thể tạo CV online dễ dàng mà vẫn vô cùng ấn tượng. Hãy thu hút nhà tuyển dụng và chinh phục công việc mơ ước với bản CV chuyên nghiệp ngay hôm nay!

--- Tác giả bài viết: Dasie Pham ---

Resume Builder

Build your resume only in minutes!

More Articles you might be interested in

Latest relevant articles
Workplace
Mar 6th 2024

Cách trả lời thư mời nhận việc chuyên nghiệp (kèm email mẫu)

Dù chấp nhận hay từ chối, việc viết email trả lời thư mời nhận việc sẽ giúp nhà tuyển dụng nắm được quyết định của bạn và kịp thời tiến hành các bước tiếp theo.