5 mẫu báo cáo công việc cập nhật cho 2024 (tải về miễn phí)

mau-bao-cao-cong-viec
Mẫu báo cáo công việc cá nhân tạo bởi CakeResume

Tùy vào đặc điểm ngành nghề và yêu cầu của mỗi công ty, phòng ban mà bạn cần phải hoàn thành mẫu báo cáo công việc hàng ngày hay báo cáo doanh số bán hàng theo ngày/tuần/tháng. 

Trong bài viết này, CakeResume sẽ chia sẻ với bạn các mẫu báo cáo chuyên nghiệp, dễ sử dụng cũng như những lưu ý quan trọng về cách trình bày báo cáo công việc hiệu quả.

Báo cáo công việc là gì?

Bảng báo cáo công việc là một văn bản cung cấp thông tin định kỳ liên quan đến một hoặc nhiều khía cạnh trong công việc của bạn. Bạn có thể tạo file bằng những công cụ như Word (văn bản), Excel (trang tính) hoặc viết tay, sau đó nộp bản mềm hoặc gửi qua email.

Trước khi bắt tay vào viết văn bản này, bạn cần xác định 2 yếu tố quan trọng là người nhậnnội dung sẽ trình bày về những vấn đề gì.

 • Form báo cáo công việc thường được gửi đến và duyệt bởi cấp trên của bạn, chẳng hạn như leader hay line manager. Biết trước ai sẽ đọc báo cáo là một bước quan trọng trong việc xác định cách bạn sẽ trình bày văn bản này, những gì cần đưa vào và văn phong nên sử dụng khi viết. 
 • Sau khi xác định người đọc file báo cáo công việc, bạn nên quyết định xem những thông tin nào cần được đưa vào. Bạn có thể đặt câu hỏi cho sếp để biết những gì họ muốn nắm bắt. Ví dụ, nội dung chính của mẫu báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần sẽ là đánh giá của bạn về tiến độ công việc, mục tiêu cho thời gian tới và những vướng mắc, khó khăn cùng đề xuất hướng giải quyết. 

📍 Bản báo cáo công việc hàng ngày còn là cơ sở để bạn tự đánh giá và nâng cao năng suất làm việc đấy!

5 mẫu báo cáo công việc chuẩn 2024

1. Mẫu báo cáo công việc hàng tuần bằng excel

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BẢNG BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN

Tuần: ...... Từ ..../...../...... đến ..../...../......

Họ và tên: ......................................................................
Bộ phận: ........................................................................
Vị trí: ..............................................................................

NGÀY
CÔNG VIỆC
KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ CỦA QUẢN LÝ
..../...../.....
[Nhiệm vụ 1]
[Nhiệm vụ 2]
[Nhiệm vụ 3]
..../...../.....
[Nhiệm vụ 1]
[Nhiệm vụ 2]
[Nhiệm vụ 3]
..../...../.....
[Nhiệm vụ 1]
[Nhiệm vụ 2]
[Nhiệm vụ 3]

Tải mẫu báo cáo công việc hàng tuần tại đây

2. Mẫu báo cáo công việc hàng ngày bằng excel

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BẢNG BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

Ngày ..../...../......

Họ và tên: ......................................................................
Bộ phận: ........................................................................
Vị trí: ..............................................................................

STT
NỘI DUNG 
TIẾN ĐỘ
ĐÁNH GIÁ CỦA CẤP TRÊN
GHI CHÚ
1
2
3
4
Tải mẫu báo cáo công việc hàng ngày tại đây

3. Mẫu báo cáo công việc bằng word

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

BẢNG BÁO CÁO CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

Tuần: ...... Từ ..../...../...... đến ..../...../......

Họ và tên: ......................................................................
Bộ phận: ........................................................................
Vị trí: ..............................................................................

Tự đánh giá chung:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

BẢNG BÁO CÁO CHI TIẾT

STT
NỘI DUNG
TIẾN ĐỘ
ĐÁNH GIÁ CỦA CẤP TRÊN
GHI CHÚ
1
2
3
4
Mục tiêu cho tuần …. từ ..../...../...... đến ..../...../......:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Đề xuất:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu báo cáo công việc bằng word tại đây

4. Mẫu báo cáo tiến độ công việc

[Tên chủ đầu tư] .........................
Số: ……/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

…., ngày …… tháng ….. năm …..

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Kính gửi:

 • Ủy ban nhân dân ……………………………………………………………………………
 • Sở xây dựng …………………………………………………………………………………

1. Chủ đầu tư: 

 • Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..
 • Người đại diện: ………………………………………………………………………………
 • Số điện thoại: ………………………………………………………………………………..

2. Thông tin dự án:

 • Tên dự án: ……………………………………………………………………………………
 • Địa điểm: ……………………………………………………………………………………..
 • Quyết định phê duyệt dự án: ……………………………………………………………….
 • Mục tiêu dự án: ………………………………………………………………………………
 • Tổng diện tích đất: …………………………………………………………………………..
 • Quy mô: ……………………………………………………………………………...........…
 • Các chỉ tiêu về xây dựng công trình: ……………………………………………………...
 • Tổng mức đầu tư: …………………………………………………………………..............

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý 

 • …………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………..

4. Quá trình thực hiện dự án

 • Tình hình giải phóng mặt bằng: …………………………………………………..…………
 • Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: ……………………………………………..
 • Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật: …………………………………………………..…..
 • Tình hình xây dựng công trình: …………………………………………………..………….
 • Tình hình huy động vốn: …………………………………………………..…………………
 • Tình hình kinh doanh BĐS: …………………………………………………..……………...
 • Tình hình chuyển nhượng đất cho nhà đầu tư cấp 2: …………………………………………………..……………………………………………….
 • Các vấn đề khác: …………………………………………………..………………………….

5. Các cam kết với khách hàng 

 • …………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………..

6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan 

 • …………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………..
 • …………………………………………………………………………………………………..

CHỦ ĐẦU TƯ CHUYỂN NHƯỢNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tải mẫu báo cáo tiến độ công việc tại đây

5. Mẫu email báo cáo công việc

Tiêu đề: [BÁO CÁO CÔNG VIỆC _ TÊN]

Kính gửi anh, chị [Tên cấp trên],

Tôi tên là ………… từ bộ phận …………… Tôi gửi email này nhằm cập nhật thông tin cho anh/chị về dự án [tên dự án], đến hạn vào ngày 2 tháng 1 năm 2023. Trong bản báo cáo, tôi sẽ trình bày chi tiết tiến độ công việc, những nhiệm vụ đã hoàn thành trong khuôn khổ của dự án từ [ngày/ tháng/ năm] đến [ngày/ tháng/ năm].

Cụ thể, trong khoảng thời gian trên, tôi đã hoàn thành những mục tiêu sau:

 • [Mục tiêu 1]
 • [Mục tiêu 2]
 • [Mục tiêu 3]

Những mục tiêu tôi cần hoàn thành trước [ngày/ tháng/ năm] bao gồm:

 • [Mục tiêu 1]
 • [Mục tiêu 2]
 • [Mục tiêu 3]

Về cơ bản, dự án [Tên dự án] đang trên đà hoàn thành đúng dự định. Cá nhân tôi và team hiện không gặp phải trở ngại hoặc vấn đề nào lớn, nhưng nếu chúng phát sinh, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo với cấp trên và tìm hướng giải quyết kịp thời.

Trân trọng,
[Tên]

[Chức danh công việc]
[Email]

bao-cao-thuc-tap
Đọc thêm: Mẫu báo cáo thực tập kèm bìa

Lưu ý khi sử dụng mẫu báo cáo công việc

Không riêng gì các mẫu báo cáo công việc cho sếp, mà tất cả giấy tờ, văn bản hành chính ở môi trường công sở (ví dụ: đơn xin chuyển công tác, biên bản cuộc họp,...) đều phải trình bày khoa học, theo đúng cấu trúc cả về mặt hình thức lẫn nội dung.

Do đó, bạn cần lưu ý những điều sau để trình bày email hoặc tạo file báo cáo công việc chỉn chu hơn:

Về hình thức

 • Đảm bảo không mắc lỗi chính tả hoặc đánh máy.
 • Chọn định dạng font chữ, cỡ chữ, căn lề, cách đoạn,... đẹp mắt, khoa học cho mẫu báo cáo công việc bằng word.
 • Trình bày nội dung theo bullet points hoặc danh sách để dễ theo dõi.
 • Tải mẫu báo cáo công việc phù hợp với mục đích và nội dung cần truyền đạt (ví dụ: đánh giá, tóm tắt, hay đề xuất).
 • Đính kèm số liệu, biểu đồ, hình ảnh,... giúp người đọc dễ hình dung.

Về nội dung

 • Điền đầy đủ và chính xác thông tin cần thiết trong file báo cáo công việc, bao gồm: tiêu đề, tên dự án/công việc, người thực hiện, thời gian báo cáo, nội dung chi tiết, khó khăn và đề xuất giải pháp.
 • Sắp xếp lại bố cục của mẫu viết email báo cáo công việc một cách logic.
 • Sử dụng ngôn từ dễ hiểu, chuyên nghiệp, lịch sự.
 • Đảm bảo nội dung báo cáo công việc tuần hay tháng đều ngắn gọn, đúng trọng tâm.
 • Thể hiện thái độ tích cực, nhìn nhận vấn đề khách quan, tránh đổ lỗi cho đồng nghiệp khác khi nhắc đến các khó khăn trong bảng báo cáo công việc.
 • Làm rõ chi tiết về quá trình làm/tiến độ công việc (đối với những ngành nghề như Marketing, Logistics,... nên có thêm số liệu minh chứng).
nganh-nghe-hot-viet-nam
Dự đoán 7 ngành nghề hot trong tương lai


📍Kết luận

Dù không có quy chuẩn chung nào cho một mẫu báo cáo công việc, nhưng bạn có thể tham khảo hướng dẫn cách viết, và các form báo cáo công việc mà CakeResume đã tạo sẵn ở trên.

Tuỳ vào từng tổ chức và phòng ban, hãy lựa chọn mẫu tương ứng bạn nhé! CakeResume hy vọng bài viết sẽ giúp ích được bạn - những nhân viên văn phòng, công nhân viên chức,... trong việc cập nhật tiến độ công việc tới sếp. 

Đọc thêm: Cách viết email chuyên nghiệp không thể bỏ qua, kèm 5 mẫu cực chuẩn

CakeResume là một trong các trang web tuyển dụng uy tín, được nhiều doanh nghiệp và ứng viên lựa chọn. Dù bạn đang tìm kiếm chương trình thực tập, việc làm online hay full-time thì đều có thể dễ dàng tiếp cận cơ hội nghề nghiệp mình mong muốn. Tìm kiếm việc làm phù hợp và ứng tuyển ngay hôm nay!

--- Tác giả: Dasie Pham ---

Resume Builder

Build your resume only in minutes!

More Articles you might be interested in

Latest relevant articles
Workplace
May 9th 2024

6 mẫu email trả lời thư mời nhận việc cực chuẩn

Dù chấp nhận hay từ chối, hãy viết email trả lời thư mời nhận việc sớm để giúp nhà tuyển dụng kịp thời chuẩn bị các bước tiếp theo nhé!