Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Google Pixel 團隊來了!軟體與硬體人才協作有哪些火花?讓硬體工程師 Ching-Han & 使用者體驗設計師 Kelly 告訴你!

的是手機晶片中影像處理、顯示處理相關的模組,而 Kelly 負責的則是相對應的軟體部分 — 相機、錄影等介面規劃功能;作為軟體團隊的人才,Kelly 平常協作最密切的是設計師、研究員、PM、工程師,分別位於美
Job Search Tips
Feb 5th 2021

全端工程師找工作 大全 - 薪資情報、熱門職缺、面試技巧

工程師的工作內容即包含後端和介面,未有前、後端之分,自然就沒有整合兩者的『全端』之稱了。隨著介面設計越來越複雜,專門負責開發介面的前端工程師出現,相對的仍在處理伺服端、資料庫的,就
Job Search Tips
Jul 10th 2020

UI 設計師面試不 NG ー 看了半個月履歷後有感

職缺】 網頁/手機使用者介面設計師 Web/App UI Designer 【負責的工作內容】 1. 實際參與公司主要產品 Web/App的 UI 設計 2. 與 UX Designer 溝通,提出最佳的介面設計,兼具美感與易用性 3. 與工程團隊密切溝通和調整,在工
Job Search Tips
Sep 16th 2022

如何自學成為 UI/UX 設計師?UI/UX 設計書單│自學課程│網站資源│求職管道

操作時的流程、網站的架構設計。 UI 設計 UI(User Interface)設計指的是使用者介面設計,需要從使用者流程及設計美學為出發點,去考慮「產品如何呈現」,並且根據 PM 或 UX 設計師給的架構,去設計每一個會跟使
Job Search Tips
Jun 30th 2023

設計師工作內容、薪資揭秘,成為設計師的必備技能與軟實力!

又可以再細分為許多不同專業的設計師。這裡介紹四種常見的設計師以及工作內容給大家。 UI / UX 設計師 UI 設計師 - 創造舒適易懂的使用者介面 UI 設計師最常見的工作是網頁及 App 的介面設計,包
Job Search Tips
Jun 30th 2023

設計實習有哪些?設計實習種類、設計實習生的必備能力,一次為你解答!

設計實習」,通常是與 UI 設計較為關聯,如:網站設計、App 介面設計等,尋找實習時也可以多留意。 3. 空間設計實習相關 - 包含室內設計、景觀設計、建築設計等等 室內設計實習生:協助圖面完成、模型製作 4
Career Development
Jun 24th 2022

前端工程師是什麼?前端後端差別|薪水|工作內容|前端面試

的載入速度,減少使用者在瀏覽網頁時要等待的時間。 前端工程師職務涉及的領域還包含「使用者介面設計(UI)」及「使用者體驗設計(UX)」,雖然不是主要負責的職務,但結合這兩塊領域的前端工程師,便

設計師怎能不做好履歷設計?設計系履歷作品集 3 大要點、自傳範例

中,選擇讓面試官眼睛一亮的設計作品?其實作品集的內容並不在於數量多寡,重點是如何將你的設計創意分門別類。 例如,你曾經做過商品、海報、DM、平面攝影、影片製作、介面設計或手繪插圖等設計

CV tiếng Trung - Tuyệt chiêu giúp bạn “chắc suất" vào vòng trong

新事物,在快速迭代的環境中能獨立工作。 目前主要從事網頁與應用程式UIUX、響應式網站、管理系統介面設計工作。 3. Mục tiêu nghề nghiệp / 职业目标 Tìm hiểu kỹ về công việc cũng như công ty, sau đó hãy liệt kê khoảng 2-3 dòng về mục tiêu ngắn và dài
Job Search Tips
Aug 23rd 2022

喜歡玩手遊的你別錯過!遊戲設計師工作內容、薪水、職缺大公開

設計、包裝設計、影像創作、廣告企劃設計、網頁設計介面設計等工作。 ※備註:目前台灣無科系稱為「平面設計系」,若想學習相關技能,可參考商業設計系、視覺傳達設計系等。  資訊工程學系(Computer Science) 學習遊戲設

Resume Builder

Build your resume only in minutes!