Viết cho chúng tôi
CV
Cover letter
Thư cảm ơn
Tìm kiếm việc làm
Nghề nghiệp
Về đối tác
thg 3 6 2024

想在肯德基、必勝客發揮你的影響力嗎?別錯過 2024 怡和餐飲集團企業人才儲備計畫 Corporate Management Trainee!

開放的餐飲集團文化,渴望加入亞洲領先餐飲集團之一的餐飲集團嗎?那你絕不能錯過餐飲集團的 2024 企業人才儲備計畫 ! 什麼是餐飲集團的企業人才儲備計畫 餐飲集團

2024 年後轉職總整理:全台招募活動、校園徵才職缺、銀行 MA 計畫

控制 Associate 等等,更多職缺可以點擊 這裡 。 而針對已經畢業的求職者,也有 這些職缺 可以參考。 電商/跨國餐飲業招募計畫、徵才職缺 2024 餐飲集團 餐飲集團 (Jardine Restaurant Group) 為亞洲領先的餐飲集團之一,旗

Resume Builder

Build your resume only in minutes!