Viết cho chúng tôi
CV
Cover letter
Thư cảm ơn
Tìm kiếm việc làm
Nghề nghiệp

【獵頭合作指南】企業如何找到適合自己的獵頭服務?——MAYO鼎恒數位 Recruiter 分享

該如何與獵頭合作,以達到更有效率的招募,讓企業能以最快的速度,找到優秀人才? 這次訪問到MAYO數位的HR Manager, Carol來分享他們與獵頭合作的實務經驗。 使用獵頭的時機 企業招募會需要依靠獵

Resume Builder

Build your resume only in minutes!