Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Writing an Academic CV: Template, Example, and Tips

most visible. In this section, include your: Full name (make sure it is the largest font on your CV) Location Phone number Email (use a professional address such as [email protected] ) Here’s an example: Jane Doe Springfield, IL (123) 456-7890 | [email protected] Research objective or personal profile In this section, you want to briefly summarize your key accomplishments to show your suitability for the position applied. You could also mention the position you are applying for

How to Write a Compelling Banking Cover Letter

Sample The following is a sample cover letter for a personal banking job. This banking cover letter focuses on expanding reach on a personal banking level at a branch as a Financial Advisor. Jane Doe Personal Banker, TRB Pemberton 416-123-4567  [email protected] September 1, 2022. Mrs. Lead Branch Manager, TRB Yonge Branch 1234 Yonge Street, MLN 2N9, ON, Canada Dear Mrs. Lead, I am excited to have the opportunity to apply for the Financial Advisor position at

How to Write a Manager Cover Letter (with Samples)

forward to the opportunity to discuss my qualifications further. Sincerely, Justine Monaghan 📃 Cover letter for assistant manager This manager cover letter sample works for assistant manager positions because it emphasizes the applicant’s teamwork and communication skills. Neal Lyon 123-123-1234 [email protected] Kristie Sanford Hiring Manager Headline Hotel Dear Ms. Sanford, I’m writing to apply for the Assistant Manager position you have posted on your website. I’m a customer service expert with relevant experience

【Cover Letter 範例】英文求職信怎麼寫?外商、海外工作必備 5 步驟完整解析

的社群或網站,像是 CakeResume 、LinkedIn、Medium 等等,完整呈現你的個人品牌。 英文 Cover Letter 範例 — 聯絡方式 John Doe New York, U.S. C. 123-456-7890  [email protected]  LinkedIn: www.linkedin.com/in/JohnDoe  CakeResume: www.cakeresume.com/JohnDoe (再複習一下 整封英文 Cover Letter 範例 ) Part 2:英文求職信 開頭
Career Development
Jul 6th 2022

Find Your Dream Job with These 10 Free Career Tests

answer to what you should do for the rest of your life. However, career tests are a tool to understand different career types and their characteristics. Top 10 Free Career Tests Truity Career Tests Career Fitter CareerExplorer Princeton Career Quiz 123 Career Test 16 Personalities Test O*NET Interest Profiler Keirsey Temperament Sorter Wisconsin Technical College System Career Quiz CareerOneStop Interest Assessment 🔍 Truity Career Tests Truity Career Test is a personality and career test that aims to offer reliable
Job Search Tips
Feb 1st 2023

Cách gửi CV qua email & Mẫu email xin việc 10 điểm!

quan trọng khi viết email xin việc, bởi nhà tuyển dụng có thể lưu lại các thông tin liên lạc tới bạn. Ví dụ về chữ ký trong email xin việc mẫu: May Luong/Luong Vu Minh Khue (Ms.) (+849)-123-4567 [email protected] linkedin.com/in/mayluong9999 2. Viết tiêu đề email rõ ràng, súc tích. Mọi người thường dựa vào tiêu đề (subject line) của một email để quyết định xem có nên click và đọc

Lengkap! Contoh Surat Lamaran Kerja Tulis Tangan

tali, sehingga menjaga file lamaran kerja agar tidak berserakan dan tetap rapih. Penulisan amplop lamaran kerja yang benar adalah: Bagian A: Data Pelamar Nama Lengkap : Donny Saputra Alamat Lengkap : Jl. Bunderan Kelompong XIII Jakarta Pusat 15034 Nomor Telpon: 0819 000 123 Alamat Email: [email protected] Bagian B: Posisi yang dilamar STAF PRODUKSI Bagian C: Instansi dan Alamat Perusahaan Kepada Yth. PT. KANTOR GURU BELAJAR Jl. Mangkubumi 23 No 1-3 Jakarta Timur Setelah mengetahui cara membuat surat lamaran
Job Search Channels
Nov 6th 2020

出國實習哪裡找?精選 7 大實習求職平台,海外實習工作任你選!

地區都很豐富,也有線上遠端實習工作的選擇。 7. 橫跨南美、南非、歐洲、亞洲到大洋洲的實習工作: CONNECT 123 如果你心中理想的海外實習工作地點是在阿根廷、巴賽隆納、都柏林、南非或雪梨,而且對公共衛
Interview Skills
Oct 20th 2022

Mẫu thư cảm ơn sau phỏng vấn giúp bạn chiến thắng

liên hệ với bạn hơn nếu có job ngon phù hợp. Ví dụ về chữ ký email trong mẫu thư cảm ơn sau phỏng vấn: Đặng Trúc Linh Content Marketing | CakeResume linkedin.com/in/truclinhdang98 [email protected] 098-000-123 Lưu ý khi viết thư cảm ơn sau phỏng vấn 💡Sử dụng văn phong chuyên nghiệp Hãy nhớ rằng ngoài vòng interview ra, thì tác phong chuyên nghiệp của bạn còn thể hiện qua câu chữ trong email

Mẫu đơn xin việc (cover letter) giúp ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng

đủ. Nếu viết đơn xin việc online thì hãy chú ý sử dụng chữ ký email sao cho chuyên nghiệp. Ví dụ mẫu viết đơn xin việc: Trân trọng, May Luong May Luong/Luong Thi Minh Khue (Ms.) (+849)-098-1234 [email protected] Cách viết đơn xin việc chuẩn chỉnh 🖋 Tìm hiểu kỹ về công ty Để đơn xin việc mang tính hợp lý và thuyết phục, hãy đọc thật kỹ bản mô tả vị trí công việc

Resume Builder

Build your resume only in minutes!