Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Dietary Aide Resume Samples [+ Objective, Summary, Skills]

Created by CakeResume You'll learn: 5 tips for a perfect dietary aide resume How to write a winning dietary aide resume objective? How to polish a powerful resume summary for a dietary aide? What are the key dietary aide skills to put on a resume? 5 know-hows for writing a dietary aide resume with no experience Dietary Aide Resume Sample As a dietary aide, you need to prepare and serve food for people in assisted-living facilities, hospitals
Career Development
Aug 16th 2022

Apa itu Air Traffic Controller (ATC)? Kenali Tugas, Gaji, Skill, Dll.

dulu tahu mengenai tugas dan tanggung jawab, lokasi bekerja, skill, dan pendidikan yang harus dipersiapkan, serta gaji yang diberikan. Nah, di artikel kali ini, CakeResume akan menjabarkan semua poin di atas, termasuk syarat apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi ATC ( Air Traffic Controller ). Yuk, mari kita simak! Apa itu Air Traffic Controller ? Pengertian Air Traffic Controller (ATC) Air Traffic Controller (ATC) adalah pemandu lalu lintas udara yang bertugas untuk membantu pesawat sebelum lepas landas, mencari rute penerbangan, dan mengarahkan pesawat

Home Health Aide Resume: Example & Tips

Created by CakeResume In this article, you'll learn: How to write a great home health aide resume? What is a good objective for a home health aide resume? How to write a well-crafted home health aide resume summary? What are some good home health aide skills for a resume? How to write a home health aide resume with no work experience? Home Health Aide Resume Sample A home health aide is responsible for assisting patients, especially the elderly
Career Development
May 5th 2023

Apa itu AI Engineer? Profesi yang Menjanjikan di Masa Depan

terakhir. Lebih lanjut, menurut KataData , AI diprediksi akan memiliki dampak ekonomi yang besar. Di Indonesia misalnya, AI diproyeksikan akan menambah Rp 5,5 triliun kepada Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030. "(AI sangat penting), bahkan sepenting PC dan internet. (AI) akan menjadi teknologi terpenting pada dekade ini.” – Bill Gates Dan tentunya, untuk mengoperasikan beragam aplikasi AI di berbagai industri, AI engineer/ AI specialist menjadi sangat dibutuhkan. Begitu tingginya permintaan akan talenta digital AI engineer sampai-sampai pada tahun 2020
Career Development
Aug 31st 2023

你了解 AI 產業嗎?關於人工智慧不可不知的大小事!

領域。 本文大綱 一、AI 是什麼?我的工作會被人工智能取代嗎? 二、AI 工作有哪些?薪水大公開! 三、想應徵 AI 產業的工作嗎?先掌握 AI 工作中的必備技能 一、AI 是什麼?我的工作會被人工智能取代嗎? AI 是 Artificial

Farina Situmorang on Founding AI Startup Pensieve Technology and Navigating Career Journey

is interested in the world of technology and innovation, Farina's story is one that is sure to inspire and motivate you. Table of contents: Farina's Path to Tech Entrepreneurship Lessons We Can Learn from Farina How Farina Founded AI Startup Pensieve Working Culture at Pensieve Technology Pensieve is Hiring Farina’s Career In Tech: From Selling ATM Machines to Founding an AI Startup Farina's career in technology began soon after she graduated from the University of Indonesia

在醫療領域做 AI 有多難?AICS 的醫療解決方案與趨勢剖析!

何決定要加入 AICS? 23:10 Ted 在趨勢科技的成長 27:00 AICS 注重人才的哪些軟硬實力?使用哪些技術? 29:35 AICS 的面試流程 31:55 AICS 如何培育新人? 33:00 AICS 夥伴的海外職涯機會 33:30 Yimin 的爭取薪資技巧 AICS 是一
Career Development
May 24th 2023

Kỹ năng tự học là gì mà ai cũng cần có để thành công trong thời đại công nghệ

ngày giúp bạn làm giàu kiến thức và kỹ năng để hoàn thành xuất sắc công việc. Chính vì thế, kỹ năng tự học đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp bất kể bạn là ai - sinh viên đang còn đi học, sinh viên mới ra trường đang đi tìm việc, hay người đi làm lâu năm, và bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào. Cùng CakeResume tìm hiểu đâu là lý do khiến

人工智慧浪潮再起!AI 新創 MoBagel 如何闖出一片天

疑問,「AI 的浪潮不是從六、七十年前就出現過,發展到現在經過不少次的高峰和低谷,這次是真的嗎?」「AI 的投資都集中在中、美市場,台灣 AI 新創的機會在哪裡?」。 本集《科技職涯》Podcast 節目邀請到 AI 分析新創
Job Search Channels
Aug 31st 2020

LinkedIn 公布 2020 最夯工作:AI /機器學習免費資源、最新職缺都在這!

從這些數據可以看出,在未來幾年內,AI 相關人才的需求只會越來越大,也讓許多人趨之若鶩投入 AI 人工智慧、機器學習與深度學習的相關領域。 如果你也想踏入 AI 領域,趕快把接下來的線上學習

Resume Builder

Build your resume only in minutes!