Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Resume & CV
Mar 2nd 2021

Business Development Resume: Examples & Writing Guide

Created by Cake You'll learn: How to write a business development resume? What to put on a resume for business development? Tips for writing the best business development resume. How to write a cover letter for a business development job? Business Development Resume Sample (Text Format) Many people may once hear about some business development-related jobs, such as business development manager, director of business development, or business development executive. However, what exactly is business development? Generally, business development
Career Planning
Jul 4th 2024

Business Development là gì? 6 công việc BD có thu nhập cao

Những vị trí phổ biến của Business Development là gì? Nghề Business Development được phân chia thành nhiều cấp bậc, tùy theo trình độ chuyên môn và số năm kinh nghiệm. Bên dưới là các vị trí BD phổ biến: Business Development Associate là gì? Business Development Specialist là gì? Business Development Representative là gì? Business Development Executive là gì? Business Development Manager là gì? Business Development Director là gì? 1. Business Development Associate là gì? Business Development Associate là
Career Development
Nov 23rd 2022

Ingin Jadi Business Development? Ketahui Tugas, Skill Sampai Gajinya!

Banyak orang yang sering mengira bahwa business development adalah bagian dari tim marketing atau sales . Padahal, nyatanya bukan seperti itu. Sebenarnya, apa sih tugas dari business development ? Jurusan apa yang cocok agar dapat bekerja di bidang bizdev? Dan apa perbedaan business development dan sales ? Daftar isi: Pengertian Business Development Tugas dan Tanggung Jawab Business Development Skill yang Dibutuhkan Business Development Cara Menjadi Seorang Business Development Apa itu Business Development? Business development adalah pembangunan ide, inisiatif ataupun aktivitas yang membuat perusahaan

Apa itu Business Development Manager? [+Syarat, Gaji, CV]

isi: Pengertian Business Development Manager (BDM) Tugas dan Tanggung Jawab Business Development Manager Keterampilan yang Harus Dimiliki Manager Business Development Prospek Karier Business Development Manager Cara dan Syarat untuk Menjadi Business Development Manager Apa itu Business Development Manager ? Apa itu Business Development Manager? Business Development Manager (BDM) adalah posisi yang berperan penting dalam membuat strategi pengembangan sebuah bisnis. Dalam menyusun strategi pengembangan bisnis, Manager Business Development secara aktif bekerja sama dengan klien, tim sales , dan marketing . Manager Business Development biasanya
Cover Letter
Oct 25th 2022

Writing a Business Development Cover Letter (with Samples)

Created by Cake In this article, we'll cover: Business Development Cover Letter Samples How to Write a Business Development Cover Letter Business Development Cover Letter Template Business development concerns handling the growth of organizations in a wide range of aspects. When writing a cover letter for a business development role, you might consider different jobs and their main duties: Business Development Executive Business Development Associate Business Sales Development Representative Business Development Officer Business Development Manager A resume may list
Resume & CV
Mar 6th 2024

Cara Membuat CV Business Development Beserta Contoh Benar dan Salah

mari kita simak artikel Cake ini! Daftar isi: 4 Contoh CV Business Development Isi CV Business Development Tips Membuat CV Business Development Contoh CV Business Development Berikut ini adalah beberapa CV Business Development yang dapat kamu contoh. 1. Contoh CV Business Development Fresh Graduate Tanpa Pengalaman Contoh CV Business Development Fresh Graduate -- Dibuat di Cake 2. Contoh CV Business Development Berpengalaman Contoh CV Business Development Berpengalaman -- Dibuat di Cake 3. Contoh CV Business Development Bahasa Indonesia Lukman Ardian Mengambil jurusan
Success Stories
May 16th 2023

Cake 商務開發實習生:面試經驗、實習日常

大家好~我是今年就讀台大國企系二年級的蔡詩云,我在 2021 年 的 10 月加入 Cake 擔任 BD intern(商務開發實習生),主要負責企業招募活動的宣傳以及 Cake 的社群拓展,實習畢業後想來和大家分享我當初怎麼
Success Stories
Oct 23rd 2020

機會是用創造的!看李威從 MIT 國際創業訓練營、Udemy 到 SaaS 工具 LearnWorlds 的職涯 MVP

業後,帶著為數不多的經驗,李威靠著一份求職提案成功取得了 Udemy 的 offer:要求 2-3 年工作經驗的 Market Development Manager!想知道李威從 MIT Bootcamp 吸收了什麼養分嗎?想知道他在 Udemy 以及線上教育產業的冒險與觀察嗎?對

BD 工作內容大揭秘:商務開發必備技能、BD 職缺與面試方法整理

職缺,希望幫助想應徵 BD 工作的求職者。 文章大綱 一、BD 意思是什麼?工作內容有哪些? 二、怎麼成為 BD?Business Development 的必備技能 三、想應徵 BD 工作嗎?BD 求職技巧報你知 四、BD 職缺哪裡找?熱門職缺分享 一、BD 意思

BD 跟業務有什麼不同?從工作內容、必備技能等認識缺一不可的 BD & Sales

如果你正在找業務工作,可能會發現當你在求職網輸入關鍵字「業務」時,有時會在搜尋結果看到「Business Development 商業開發」這樣的職缺。BD 跟 Sales 是一樣的嗎?BD 只是 Sales 換句話說嗎?如果你有這樣的疑問,就繼續看

Resume Builder

Build your resume only in minutes!