Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Career Planning
Apr 11th 2023

Các chức vụ trong công ty quan trọng - CEO, CMO, CFO, CTO, v.v. là gì?

CFO (Chief Financial Officer) – Giám đốc tài chính CFO ? Giám đốc tài chính không thể thiếu trong các chức vụ trong doanh nghiệp vì mọi doanh nghiệp đều nhắm tới lợi nhuận kinh doanh. Ở vị trí này, CFO quản lý mọi hoạt động tài chính của công ty. CFO m ? Công việc chính của giám đốc tài chính CFO bao gồm: Lập kế hoạch tài chính định kỳ Tham mưu chiến lược huy động vốn, phân
Career Planning
Mar 6th 2024

Specialist là gì? Phân biệt specialist, generalist hay executive?

đốc điều hành (CEO), Chief Marketing Officer - Giám đốc tiếp thị (CMO), hay Chief Finance Officer - Giám đốc tài chính (CFO). Đọc thêm: Mẫu CV cho vị trí quản lý và bí quyết thuyết phục nhà tuyển dụng 🔎 Generalist ? Generalist người am hiểu về nhiều chủ đề và có nhiều kỹ năng, sở trường khác nhau. Executive có thể Generalist vì họ có khả năng thực hiện, bao quát nhiều tác nhiệm cùng lúc. Vì
Career Development
Mar 6th 2024

Leader là gì? Kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo cần có

viết này nhé! Leader ? Khái niệm "leader" chỉ người lãnh đạo, người có đủ khả năng và trách nhiệm để điều hành và đưa ra định hướng cho một tổ chức hoặc đội nhóm. Vai trò của leader thúc đẩy sự phát triển của tập thể đó. Trong một công ty hoặc doanh nghiệp, leader có thể giữ những chức vụ quan trọng trong công ty như giám đốc điều hành (CEO), giám đốc tài chính (CFO
Industry & Job Overview
Nov 25th 2022

Apa itu Chief Operating Officer (COO) dan Bedanya dengan CEO, CFO, CMO?

Daftar isi: Pengertian COO Tugas dan Tanggung Jawab COO Perbedaan COO dengan CEO, CFO, CMO Keterampilan yang Harus Dimiliki COO Cara dan Syarat untuk Menjadi Chief Operating Officer (COO) Pasti kamu tidak asing lagi dengan kata CEO yang merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam setiap perusahaan ada juga jabatan tinggi lainnya yang bekerja sama dengan CEO, diantaranya yaitu COO, CFO dan CMO. COO adalah singkatan dari Chief Operating Officer dan memiliki peranan penting dalam menangani bagian operasional perusahaan
Industry & Job Overview
Dec 16th 2022

Kenali 9 Jabatan C-Level di Perusahaan Beserta Tugas dan Hal yang harus Dipersiapkan!

sehari-hari, melaksanakan strategi perusahaan yang telah direncanakan, membuat kebijakan untuk mengatur operasi perusahaan dan juga seringkali ikut serta dalam fungsi human resources perusahaan. 💰 Gaji : Rp 80.000.000 - Rp 100.000.000 per bulan. 3. Chief Financial Officer (CFO) 💼 Job desk : Tugas CFO meliputi menghitung anggaran tahunan perusahaan, memastikan kepatuhan finansial perusahaan terhadap peraturan yang sudah ditentukan, merencanakan finansial, dan menganalisis risiko. 💰 Gaji : : Rp 11.500.000 - Rp 25.481.540 per bulan. 4. Chief Marketing
Industry & Job Overview
Apr 12th 2023

Apa itu Funding Officer? Tugas, Gaji, Syarat [+Contoh CV]

secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebijakan tiap perusahaan. Selain itu, funding officer atau FO juga bertanggung jawab untuk melaporkan manajemen keuangan dan mengelola sistem administrasi yang berkaitan dengan pengeluaran dan pemasukan. 📚 Baca juga: Apa itu Chief Financial Officer (CFO) dan Bedanya dengan CEO, COO, CMO? [+Tugas, Contoh, Kualifikasi] Apa Tugas Seorang Funding Officer? Untuk kamu calon pelamar funding officer atau FO, tentu kamu perlu mengetahui apa saja jobdesk funding officer. Tapi, perlu diingat bahwa tugas dan tanggung jawab

Resume Builder

Build your resume only in minutes!