Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Career Planning
Apr 11th 2023

Các chức vụ trong công ty quan trọng - CEO, CMO, CFO, CTO, v.v. là gì?

Giám đốc vận hành CCO (Chief Commercial Officer) – Giám đốc thương mại CTO (Chief Technology Officer) – Giám đốc công nghệ CIO (Chief Information Officer) - Giám đốc công nghệ thông tin 1. CEO (Chief Executive Officer) – Giám đốc điều hành CEO ? Giám đốc điều hành, hay còn gọi Tổng Giám đốc ở một số doanh nghiệp tại Việt Nam, người có chức vụ trong công ty cao nhất. Tổng Giám đốc được bổ nhiệm và giám sát
Interview Skills
Apr 28th 2023

Bộ câu hỏi phỏng vấn JavaScript và cách trả lời đúng chuẩn

tuyển] của quý công ty vì tôi muốn m việc cho doanh nghiệp top đầu trong lĩnh vực game để phát triển kỹ năng coding một cách toàn diện nhất và tôi cũng hướng bản thân trở thành một CTO trong tương lai để có thể cống hiến năng lực của mình cho các dự án lớn của công ty. Đọc thêm: 10+ mẫu giới thiệu bản thân khi phỏng vấn “tán đổ" nhà tuyển dụng 2. Theo bạn
Industry & Job Overview
Dec 16th 2022

Kenali 9 Jabatan C-Level di Perusahaan Beserta Tugas dan Hal yang harus Dipersiapkan!

mengelola brand awareness , mengawasi posisi produk di pasar, merencanakan strategi marketing, mengawasi hubungan perusahaan dengan konsumen, menyiapkan campaign , dan mengawasi Return of Investment (ROI). 💰 Gaji : Rp 20.000.000 - Rp. 35.000.000 per bulan. 5. Chief Technology Officer (CTO) 💼 Job desk : CTO berperan dalam mengawasi perkembangan teknologi dan sistem informasi perusahaan, berfokus pada inovasi teknologi di perusahaan, dan mengawasi produk dan fitur terbaru yang dirilis oleh perusahaan. 💰 Gaji : Rp 48.080.000 - Rp 180.670.000

Resume Builder

Build your resume only in minutes!