Viết cho chúng tôi
CV
Cover letter
Thư cảm ơn
Tìm kiếm việc làm
Nghề nghiệp

CTO Resume Must-Know [+ Examples & Templates]

Created by CakeResume You'll learn: How to write a professional CTO resume? What is the best resume format for a CTO? How to make a CTO resume template? Top 10 CTO resume dos and don'ts CTO resume sample A chief technology officer (CTO) provides management and leadership regarding technical issues to ensure that technological resources align with business goals. They are responsible for outlining the company's technological vision, implementing technology strategies, and researching new technologies for future

從 CTO 到 Sr. Engineer:Ronald 的荷蘭 Uber 之旅與工程師職涯思維

觀察,不同地區的開發文化有機會導入台灣嗎? 30:25 Ronald 當初是怎麼決定要創業的? 32:45 作為新創的 CTO 最大的挑戰是什麼? 35:10 為什麼決定卸下 CTO 身份加入大型公司擔任 Sr. Engineer? 39:40 不同階段的產品

Chief Technology Officer (CTO): Tugas, Skill Set dan Proyeksi Karirnya!

Daftar isi: Pengertian CTO (Chief Technology Officer) Peran dan Tugas CTO Skill yang Harus Dimiliki CTO Karir CTO Seiring berkembangnya teknologi, perusahaan berbasis teknologi mulai menjamur dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk memudahkan kebutuhannya. Pastinya dibutuhkan seorang CTO untuk memanajemen infrastruktur teknologi di perusahaan agar bekerja dengan optimal. Apa itu CTO? Kepanjangan CTO adalah Chief Technology Officer . Secara garis besar tugas CTO antara lain melakukan pengawasan pengembangan produk berbasis teknologi serta melakukan inovasi dalam transisi teknologi. Dalam artikel ini CakeResume akan

KKday 徵才中!專訪 KKday CTO ,直擊百人新創的企業文化、工程師職缺與工作日常

著,是因為大家對 KKday 抱有期望。」 在 KKday 的資訊團隊工作是什麼樣子?在 KKday 一路從工程師、產品長到擔任 CTO 的 Mike,針對旅遊電商市場和資訊團隊又有哪些見解? 從萬人企業到三人團隊,KKday CTO 的職涯路:我想

那些科技新創教我的事 I「 挑最難的問題來解決,自我成長最快 」- 林聖昌 (Cubo iOS 工程師)

林聖昌 (Cubo iOS 工程師):挑最難的問題來解決,自我成長最快 🚀 想加入新創,快速自我成長,手刀點此: http://bit.ly/30ILL6H 我在就讀化工研究所有空閒的時候,就自己學怎麼寫程式,當我加入 Cubo 後,是跟著 CTO 學習並

CIO Resume: Examples, Templates and Guide

analyze different technologies to choose and implement the best one (e.g., information systems) that can benefit and improve the company’s daily operation. Therefore, besides technological expertise, CIO has to understand well how to run a business. As for CTO, this position requires deeper technical proficiency than a CIO since this role is in charge of external technology strategies that are often related to product developments. CTO has to catch up with the newest technology and science trends to

Apa Itu Chief Marketing Officer (CMO)? Peran, Tugas, Kualifikasi

pada umumnya divisi marketing atau pemasaran dipimpin oleh seorang CMO. Kepanjangan CMO adalah Chief Marketing Officer . Dalam mencapai kesuksesan sebuah perusahaan, peran CMO (Chief Marketing Officer) ini tidak kalah pentingnya dengan COO ( Chief Operating Officer ), CFO ( Chief Financial Officer ), dan CTO ( Chief Technology Officer ). Penasaran tugas, peran, dan kualifikasi seorang Chief Marketing Officer? Yuk, simak artikel berikut yang sudah disiapkan oleh CakeResume. 📚 Baca juga: Mengenal CEO (Chief Executive Officer) dan Tugasnya dalam Perusahaan Pengertian CMO Apa itu Chief Marketing

工程師,你想成為 Tech Lead 嗎?Grindr VP 解析技術主管必備技能

低 AWS 的開銷等等。簡而言之,Architect 負責訂立大方向,Tech Lead 可能就負責在執行面跟他合作。 至於 VP of Engineering 和 CTO 的分工,無論在什麼公司,VP 的職責一般都是確保高效率的團隊運作,並確保產品能準時發布。 CTO
Kỹ năng phỏng vấn
2022 thg 11 2

Bộ câu hỏi phỏng vấn JavaScript và cách trả lời đúng chuẩn

tuyển] của quý công ty là vì tôi muốn làm việc cho doanh nghiệp top đầu trong lĩnh vực game để phát triển kỹ năng coding một cách toàn diện nhất và tôi cũng hướng bản thân trở thành một CTO trong tương lai để có thể cống hiến năng lực của mình cho các dự án lớn của công ty." Đọc thêm: 10+ mẫu giới thiệu bản thân khi phỏng vấn “tán đổ" nhà tuyển dụng 2. Theo bạn

專訪》誓言要讓台灣成下一個區塊鏈重鎮 COBINHOOD:只要夠強,職位可以由你創造

期待,其中工程師更是至關重要的角色。 面對一個全新的行業,談到工程師在企業中擔任的定位時,CTO 黃偉寧表示,「在 COBINHOOD,每一個部門的每一位夥伴都非常重要,作為一個軟體開發公司,工程師在產品

Resume Builder

Build your resume only in minutes!