Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Cách viết CV tiếng Anh chuyên nghiệp (kèm mẫu)

mẫu CV tiếng Anh đơn giản 📍 CV xin việc trợ giảng Khi làm CV tiếng Anh cho vị trí trợ giảng, hãy nhấn mạnh vào trình độ ngoại ngữ thể hiện qua các chứng chỉ như IELTS, TOELF nhé! English CV made by CakeResume 📍Mẫu CV tiếng Anh - IT Khi liệt kê các kỹ năng trong CV lập trình viên, hãy tập trung vào các kỹ năng chuyên môn mà bạn thành thạo cũng như các yêu cầu

英文 CV 怎麼寫?英文 CV 範本 & 8 大內容教學全攻略!

英文 CV! 本文大綱: CV 跟 resume 有什麼不一樣? 英文 CV / resume 必備 & NG 內容 英文 CV / resume 的 3 大格式、範本下載 英文 CV / resume 8 種內容解析 同場加映:英文 CV / resume 該不該放「 個人興趣 」? 什麼是 CV?跟履歷有什麼不同? 除了 CV(Curriculum

The Ultimate Guide to the Best Resume Models & Formats [+ Examples]

cover all you need to know when writing a CV or resume model. Table of Contents: 5 Key Things to Include in a Resume Model Professional CV/Resume Models Tips on Making the Best Resume Models [10 Jobs] Latest Resume/CV Model (English) 5 Key Things to Include in a Resume Model When elaborating a resume model, there are some important things to include. Here are the 5 sections a resume or CV model must display: Resume Header Resume Summary

Best English Teacher Resume with Example [Resume Writing Guideline]

English teacher's CV requires strategic thinking and planning, like planning lessons. We will share all the details on how to write an effective English teacher resume. TABLE OF CONTENTS How to Write an English Teacher Resume Objective Section for English Teacher Resume Resume Summary for English Teacher Resume Skills to Include on English Teacher Resume Tips to Write an English Teacher Resume with No Experience English Teacher Resume Example How to Write an English Teacher Resume 1. Refer to

How to Write Language Proficiency Levels on a CV

if you are proficient in English on your CV. It can be difficult to know how to write language levels on a CV, since there are many format options and different terminology. But having your level of language on your CV can help you catch the attention of your prospective employer. It's important not to overlook this information and make space on your CV for your language proficiency levels. How to Write Language Proficiency Levels on a CV It

Chi tiết cách viết CV xin học bổng bằng tiếng Anh + Mẫu tham khảo

liên quan, đặc biệt khi nộp đơn xin học thạc sĩ. Mặc khác, hãy nêu kinh nghiệm nghiên cứu nếu bạn apply vào các chương trình học bổng mang tính học thuật. Ví dụ về "Kinh nghiệm làm việc" trong CV xin học bổng: British Council | English Assistant Oct 2017- Dec 2019 Provide on how to get ready for your assistantship, including how to get in touch with your school, lesson planning suggestions, and relocating suggestions. Support the operation of

CV giáo viên tiếng Anh - Hướng dẫn Anh-Việt dễ hiểu nhất

độ học vấn trong CV cho giáo viên tiếng Anh: Bachelor's Degree of English Teacher Education Dalat University Year of graduation: 2021 GPA: 8.67/10 Skills & Strengths (Kỹ năng & Điểm mạnh) Kỹ năng là yếu tố quyết định CV của bạn có lọt vào vòng phỏng vấn hay không. Đặc biệt với CV xin việc trợ giảng tiếng Anh, có thể kinh nghiệm của bạn còn hạn chế nhưng kỹ năng mềm phải nổi bật. Ví dụ dưới

CV trợ giảng tiếng Anh: Viết như thế nào và cần lưu ý những gì?

có học thức và có khả năng đóng góp cho sứ mệnh giáo dục của các trường Anh ngữ. Đọc thêm: Tip viết trình độ học vấn trong CV thu hút nhà tuyển dụng Ví dụ cho “Education” trong mẫu CV trợ giảng tiếng Anh: National Economics University Department of English Language 2019 - present Average GPA: 4.5/5 Significantly improved English proficiency through engaging in a fully English-taught program Gained major ability to create/ present content, and tea...

Contoh CV Lulusan SMK Lengkap Dengan Cara Penulisan Cover Letter

Lulusan SMK umumnya sudah memiliki bekal ilmu dan keterampilan yang cukup untuk bekerja. Tapi, banyak yang masih bingung bagaimana membuat CV lamaran kerja lulusan SMK yang baik, benar, dan menarik. Padahal CV lamaran kerja ( curriculum vitae ) atau resume lulusan SMK ini merupakan salah satu dokumen yang wajib dan penting untuk disiapkan ketika melamar kerja atau mencari magang (PKL). Apalagi HRD hanya memerlukan sekitar 7.4 detik saja untuk membaca CV kamu, maka penting sekali untuk membuat CV yang menonjol di

3 Contoh CV Sekretaris yang Dilirik HRD [+Cara Membuatnya!]

Daftar isi: Cara Membuat CV Sekretaris Contoh CV Lamaran Kerja Sekretaris Tips Jitu Membuat CV Sekretaris Contoh CV Sekretaris dalam Bahasa Inggris - Dibuat di CakeResume Seorang sekretaris memegang peran penting dalam pekerjaan administratif sebuah perusahaan seperti mengarsipkan dokumen, pembuatan surat menyurat internal dan external perusahaan, mengatur berbagai agenda, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang diinstruksikan dari pimpinan. Dengan berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh sekretaris, maka seorang sekretaris dituntut untuk multitasking dan mampu bekerja dalam tekanan. Tak heran bila kehandalan seorang sekretaris

Resume Builder

Build your resume only in minutes!