Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Resume & CV
Mar 6th 2024

Hướng dẫn viết CV Java Developer (lập trình viên java) từ A-Z

đầu việc. Hãy thật chỉn chu khi tạo CV java developer nếu bạn muốn tăng cơ hội đi tới vòng phỏng vấn và có được vị trí công việc phù hợp. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách viết CV lập trình viên java chuẩn chỉnh nhất. Lưu ý trước khi viết CV lập trình viên java Đọc kỹ bản tin tuyển dụng Việc “rải” CV hàng loạt mà không hề đọc chi tiết JD có thể làm mất
Resume & CV
Mar 6th 2024

Tạo CV công nghệ thông tin với 8 bước dễ dàng (kèm mẫu CV IT)

có sức thuyết phục và dễ dàng gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Việc nêu cụ thể các thành tích cũng cho thấy tính minh bạch và độ xác thực với những kinh nghiệm mà bạn thể hiện trong CV IT. Ví dụ kinh nghiệm việc làm trong CV java developer: Chuyên viên phát triển Java | Công ty THNN Samimi 03/2020 - 07/2022 Tham gia vào đội ngũ 7 người phát triển server side và backend components cho
Resume & CV
Mar 6th 2024

Java Developer Resume: Example and Template

or an entry-level Java developer resume with little to no experience, having an effective resume will significantly boost your competitiveness and credibility among your competitors. Without further ado, here are 5 useful steps to follow to create a powerful Java developer resume. Step 1: Understand the difference between a Java developer CV and a resume In short, a resume underscores a short and concise overview of your experience, skills, and accomplishments. A CV, short for Curriculum Vitae, is an
Resume & CV
Mar 6th 2024

Programmer Resume: Example & Tips

adjust and debug the coding. Creating and writing codes that are reliable and operational. Reviewing and optimizing code. Before you can work on the coding for the software team, you will need to write a professional programmer resume (or programmer CV). Whether you are building a java developer resume, a game programmer resume, a web programmer resume, a statistical programmer resume, etc., the following steps will help you perfect your computer programmer resume. Step 1: Pick the best layout for
Interview Skills
Mar 6th 2024

20+ câu hỏi phỏng vấn Java và cách trả lời "10 điểm

cũng được xem là câu hỏi phỏng vấn fresher Java cơ bản buộc các Java Developer cần nắm rõ. Các câu hỏi phỏng vấn Java Core Java Core là thuật ngữ chung nói về phiên bản cơ bản nhất của Java (JSE), đặt nền tảng cho những phiên bản Jaᴠa khác cùng ᴠới một tập hợp các công nghệ liên quan. Java Core bao hàm kiến thức rất rộng, bạn hãy điểm qua các câu hỏi phỏng vấn Java Core
Resume & CV
Mar 6th 2024

6 Contoh CV Programmer Terbaik dan Cara Membuatnya!

developer Web Developer (Front End Developer, Back End Developer), Mobile Developer Database Administrator Data Scientist Systems Analyst Software Quality Assurance (QA) Engineer Business Intelligence Analyst Dan lain-lain. Jika kalian merasa ingin mendaftar lowongan pekerjaan menjadi programmer atau software engineer, CV merupakan hal yang wajib disiapkan. Artikel ini akan membahas cara membuat CV programmer yang baik dan benar. Bagian yang Harus Ada Pada CV Programmer 1. Informasi Pribadi Data diri dan kontak pribadi adalah hal umum yang akan dibutuhkan pada
Resume & CV
Mar 6th 2024

Web Designer Resume Examples [What to Include & Writing Tips]

designing and creating the layout of a website from scratch. Most often, web designers’ responsibilities involve writing a website according to their clients’ needs, hence collaboration is a key task. A web designer should not be confused with a web developer or a UI/UX designer. A web developer is responsible for testing, maintaining, and monitoring a website’s function with the help of programming languages such as Java and PHP. A UI/UX developer, however, is in charge of
Resume & CV
Mar 6th 2024

Winning Web Developer Resume Guide [+ Examples & Tips]

to write the perfect website developer resume. A guide to writing a resume helps you emphasize your top skills and enhance the possibility to outstand other competitors. Whether you are writing a web developer intern resume, an entry-level web developer resume, or even a freelance web developer resume, the following points should be noted. Step 1: What is a "Resume" and what is a "CV"? Before writing a resume, understanding the difference between a web developer CV and resume
Resume & CV
Mar 6th 2024

CV Backend Developer - Hướng dẫn tạo CV kèm mẫu

Được tạo bởi CakeResume Mục lục: Lưu ý trước khi viết CV backend developer Các mục cần có trong CV backend developer Tips viết CV backend developer cực hay Mẫu CV cho backend developer Ngày nay, các ứng dụng và các website từ chia sẻ hình ảnh, đặt đồ ăn đến các giao dịch mua bán và thanh toán, v.v. đều được sử dụng mọi lúc mọi nơi. Những thuật toán và hoạt động phía sau giúp một ứng
Resume & CV
Mar 6th 2024

CV lập trình viên/IT Programmer: Tip, hướng dẫn kèm mẫu

Được tạo bởi CakeResume Mục lục: Bước 1: Thông tin cá nhân trong CV lập trình viên Bước 2: Đặt tiêu đề CV lập trình viên bắt mắt Bước 3: Giới thiệu bản thân trong CV lập trình viên thật ấn tượng Bước 4: Viết kinh nghiệm làm việc trong CV lập trình viên Bước 5: Ghi trình độ học vấn trong CV lập trình viên Bước 6: Cách viết kỹ năng và điểm mạnh trong CV lập trình viên

Resume Builder

Build your resume only in minutes!