Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Success Stories
Oct 29th 2020

Facebook PM Peter 的產品管理職涯:新創、跨國公司、To B、To C 通通包辦!

型公司? 10:50 大型跨國公司有什麼特色? 14:40 請 Peter 和我們分享 Facebook 的面試歷程 20:10 請 Peter 分享目前在 Facebook 負責的產品 23:25 Peter 在 Facebook 裡面印象最深刻的是? 27:10 聽說 Peter 一剛開始加入 Facebook 的職稱並不是 PM? 29
Success Stories
Jul 17th 2019

職涯專訪》如何前往矽谷 Facebook 實習,並取得正職工作?—— 專訪 Facebook 軟體工程師 - 謝宇和

容主要在維持程式營運的品質,大部分時間在撰寫技術文件,review code、決定開發專案前的研究與討論。 Facebook 工程團隊文化:Move fast and break things. Facebook 本質上是一個社群平台,主產品 App 很大一個概念就是「功能」,Facebook的工
Success Stories
Mar 26th 2021

串連花旗銀行、法國精品和 Facebook 的職涯思維是什麼?Estelle 在都柏林的 Community Ops 與歐洲經驗談

20 Estelle 為什麼重視「價值與定位」的思考? 歐洲 Facebook:不同辦公室各有優勢 過去《科技職涯》也訪問過不少在 Facebook 的工作者,包括兩位 PM Peter @ Singapore、 Wen @ California, US ,以及 Instagram 的工程師 Jacky @ New York, US,真的相對較少機會遇到在歐洲 Facebook
Success Stories
Nov 5th 2020

產品經理的創業之路:前 Dropbox&Facebook PM Wen 的新創與 PM 歷險

經理所要處理的問題浮現,Wen 發現這已經不是技術可以解決的了。結束第一次創業後,Wen 先後在 Dropbox、Facebook 等公司擔任產品經理,並於今年 10 月離開臉書,開始了第二次創業。想知道各類型的科技公司帶
Success Stories
Jan 14th 2021

如何自學成為 Instagram iOS 工程師?Jacky 與 Facebook 教會他的事

紐約。 在 Facebook 半年後,因為團隊重組,Jacky 終於有機會加入嚮往的 Instagram,前往充滿人文氣息的紐約工作。 2. 在 Facebook 與 Instagram 工作是什麼樣貌? Engineer Driven 的 Facebook vs. Product Driven 的 Instagram 相信使用者也有觀察到,Facebook App 的功能較多、更新也較
Job Search Tips
May 3rd 2021

打工、兼職職缺哪裡找?9 大打工與兼職求職管道推薦

Facebook 無遠弗屆的特性,常常可以找到很多彈性度高或是不限國界的打工兼職職缺。同時也因為使用 Facebook 的人數眾多,打工兼職的職缺種類相較其他社群會更廣、更多。只要在 Facebook 的搜尋列搜尋「打工」,就可
Career Development
Apr 17th 2024

Seeding là gì? 4 cách seeding hiệu quả

nhiều người khác thông qua việc chia sẻ bài viết trên các kênh online như website, blog cá nhân, mạng xã hội,... Bên cạnh đó, bất kỳ nội dung dưới định dạng bài viết hay video được đăng tải trên Facebook thì sẽ được gọi là seeding Facebook. Khi đó, bạn phải đảm bảo các thông tin về thương hiệu và sản phẩm được truyền tải một cách chính xác, thu hút được sự chú ý và tạo ra sự
Success Stories
Aug 11th 2022

矽谷阿雅專訪(上):從臺灣記者到臉書主管,不斷朝夢想邁進的職涯旅程

辦人暨執行長。大學畢業後,原本於臺灣擔任記者,之後至美國就讀西北大學整合行銷碩士,任職於 Facebook、eBay、Target、麥當勞等公司,橫跨科技、電商、連鎖速食品牌,擔任產品經理與產品長,並至芝加哥大學修讀
Success Stories
Aug 30th 2021

從資料科學走向產品管理!在好奇心與成本之間取捨的 PayPal 資深產品經理 Nicolas

學家的專業價值。 溝通能力有多重要?Nicolas 在 Facebook 的跨領域合作經驗 承接 Visualization 及前面提到的 Accountability,Nicolas 以他在 Facebook 的專案合作經驗為例,來分享溝通能力的重要性。 Nicolas 在 Facebook 時所在的組織是 Infrastructure 的 Operations & Strategy Team,是負責 Facebook
Industry & Job Overview
Apr 19th 2023

廣告投手工作大公開!掌握廣告投放工作 5 項必備技能

劣勢 5. 團隊合作與溝通 Google / FB Ads Optimizator 廣告優化分析師 MMdc 關鍵數位行銷(股)公司 4 年以上 500K ~ 700K / 年 1. Google、Facebook 廣告投放相關經驗 2. Google、Facebook、Bing、Native、Line 等主流媒體帳戶與操作經驗 3. Google Analytics、GTM 數據分析與判讀 4. 分

Resume Builder

Build your resume only in minutes!