Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Dcard 在找的人才就是你!HR 團隊解密人資心聲以及 Dcard 的工作日常

資源分配 20:30 HR 該如何拿捏組織的透明程度? 23:05 透明公開的溝通對於 HR 工作的幫助 24:35 作為 HR 有遇過什麼棘手的挑戰嗎? 29:10 HR 如何應對突如其來的龐大 headcount 需求 32:10 作為 HR 最大的壓力跟

5 Contoh Surat Lamaran Kerja Pabrik Lengkap & Tips Diterima HRD Perusahaan

pabrik lainnya yang harus kamu penuhi sesuai dengan peran yang kamu lamar. Oleh karena itu, membuat surat lamaran kerja ke pabrik itu penting jika kamu ingin melamar sebagai pekerja pabrik, baik sebagai karyawan maupun manajer pabrik. Melalui surat ini, pihak HRD akan menilai keterampilan kamu. Simak sampai akhir ya! Cara Membuat Surat Lamaran Kerja di Pabrik Ketika menulis surat lamaran kerja pabrik, ada poin-poin dasar yang penting dan yang harus kamu cantumkan untuk menarik perhatian pihak HRD pabrik. Tidak

【履歷範本】廣告 AE 履歷教學,向 HR 大方展現創意溝通力

落,強調自己擅長團隊合作、溝通、細心或思考靈活等特質,也別忘了點出過去的優秀成果,讓雇主和 HR 對你的履歷過目不忘。 延伸閱讀: 【自介範例】面試自我介紹怕尷尬?萬用 3 步驟、4 技巧完勝面試 學
Interview Skills
2022 Nov 2nd

Bộ câu hỏi phỏng vấn kế toán và gợi ý trả lời khiến HR “ngả mũ”

Được tạo bởi CakeResume Hãy cùng tìm hiểu: Những câu hỏi phỏng vấn kế toán thường gặp Kinh nghiệm phỏng vấn kế toán thành công Tất cả doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ, nhà nước hay tư nhân và cả các đơn vị hành chính sự nghiệp đều có bộ phận kế toán. Công việc của một kế toán liên quan đến toàn bộ hoạt động tài chính của doanh nghiệp như thống kê thu chi, lập chứng từ, sao

【履歷範本】履歷如何呈現人資特質?HR工作內容|履歷教學|必備技能

點: 人資/HR 的工作內容 人資/HR 的特質 人資/HR 必備技能與履歷撰寫技巧 新鮮人如何加強呈現人資/HR 履歷? 人資/HR 履歷範本 人資/ HR 的主要工作內容 人資和 HR 工作內容跟人密切相關,只要是與人才

【履歷範本】品保工程師履歷教學,向 HR 精確展現求職優勢

應徵品保工程師的履歷該怎麼寫?有哪些履歷撰寫要點和技巧? 注重品質控管、製造流程的品保工程師(QC Engineer),該如何撰寫一份吸引 HR 注意的履歷呢?品保工程師的主要工作內容有哪些、該具備哪些
Hiring Tips
2019 Jul 17th

如何招募優秀工程師?── Softall 索夫特科技 HR 招募經驗分享

背景簡介 索夫特科技提供客戶完善商業運作流程,解決過去系統速度過慢、網站技術過舊、資料撈取不全等缺失,並提供雲端整合、伺服器維護、CDN資料驗證等全面性的服務且協助客戶盤點技術端

【履歷範本】飯店服務人員履歷教學,完美寫出 HR 過目不忘的履歷

履歷範本與撰寫教學,以及客製化的飯店服務人員自傳範本,展現符合飯店業職缺的求職優勢,讓 HR 對你的履歷過目不忘! 本文重點: 飯店服務人員的履歷範本 飯店服務人員的工作內容 飯店服務

【工程師必看】吸睛履歷就靠這 3 招,輕鬆獲得徵才企業、HR 的面試邀約!

耐心和注意力。要取得工程師的工作機會,你的履歷表應該以「簡潔、數據、條列」這三點為主要原則,讓 HR 能用最短的時間,全面認識你身為工程師的專業能力。 接下來,是三大撰寫履歷的關鍵,讓你輕鬆
Hiring Tips
2019 Jul 17th

關於數位時代的職人招募,我想說的是 ── Vpon威朋大數據HR Director 分享如何運用企業品牌吸引優秀人才

人才招募,Vpon的人資團隊根據集團經營策略與動態佈局,整合規劃各區年度人力計畫與預算,擬定HR marketing策略,協同公關行銷團隊,以建立企業品牌形象為基礎,往下展開一系列的招募渠道經營計畫

Resume Builder

Build your resume only in minutes!