Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

CV Backend Developer: Chi tiết cách viết, Tips và Mẫu tham khảo

làm rất lớn dành cho các Backend Developer. Do đó, nếu bạn sở hữu một chiếc CV xin việc backend developer “xịn sò" thì không những sẽ gây được sự ấn tượng đến nhà tuyển dụng mà còn khiến các headhunter khác phải tìm đến bạn. Hãy cùng CakeResume tham khảo cách viết CV backend developer thật “chất lượng" qua bài viết dưới đây nhé! Lưu ý trước khi viết CV backend developer ✍🏻 Đọc kỹ bản tin tuyển
Interview Skills
Jun 20th 2020

How to Answer Salary Expectations? 3 Useful Tips for Salary Negotiation

to open the topic. Reminder When evaluating a salary offer, you should also remember to include external costs you might have to pay, such as transportation and time, so as to fully assess whether the salary offered meets your expectations. Headhunters For job seekers who are uncertain about how to negotiate salary with recruiters, you may as well turn to external assistance during the process of job hunting. For example, headhunters can be a good help. They are likely to
Career Development
Apr 16th 2021

How to use LinkedIn? 5 tips to boost your career with LinkedIn

tips: Why Networking Helps You Land a Job: 6 Easy Ways for College Students 3. Personal Branding Whether you’re looking to draw attention from potential employers, clients or colleagues, LinkedIn can help you create your personal brand. For example, headhunters can share their stories about how they helped a candidate land an ideal job. Designers can share their projects and what they learned from the experience. Executives can also share their points on people management or industry trends. LinkedIn
Career Development
Aug 18th 2020

Work Abroad in Singapore: First Step to Start Your Career at the Ideal Destination!

human network is your most powerful weapon! By attending relevant events, managing profiles on job searching websites, and building personal reputation, you will find yourself surrounded by talented and ambitious people. Besides, you don’t need to be surprised when headhunters knock on your door one day! The good news is, CakeResume is aiming to expand its recruiting territory to Singapore in the near future. Hope to get under the radar of CakeResume’s headhunters? Go build up your human

【履歷範本】履歷如何呈現人資特質?HR工作內容|履歷教學|必備技能

展得專精深入。 Karen 負責「招募」,她提到以招募的工作者來說,又有分企業內部招募(In-House Recruiter) 跟獵才顧問(Headhunter),這兩者面試時看的特質不太一樣。獵頭職務會看這個人選是否積極外向、勇於與陌生人開啟對
Job Search Tips
Jul 10th 2020

薪資到底該怎麼談?在選擇offer之前,獵才顧問這麼說

你 可能會面臨的成本 計入,像是交通成本、時間成本,這樣才能完整地評估你的薪資是否符合標準。 Headhunter是你的好夥伴 如果是對如何與企業招募討論薪資沒有把握的求職者,那麼在求職的過程中不

台灣學經歷如何前往英國挑戰國際職涯?軟體工程師 Aaron 的英國求職策略

確認取得英國的打工簽之後,預計三個月後落地,這段期間他就先試著在台灣找工作,與當地的 Recruiter、Headhunter 接觸。透過與各家公司來往的面試篩選流程、電話面試,一來可以漸漸熟悉當地的面試氛圍、習慣
Career Development
Jan 1st 2023

Hành chính nhân sự là gì? Tất tật về công việc hành chính nhân sự

nhân sự (phần lớn ở vai trò hỗ trợ) bao gồm: Tính lương, thưởng và bảo hiểm Hoạt động tuyển dụng và quản lý hồ sơ xin việc của ứng viên Liên hệ các đơn vị cung cấp dịch vụ headhunt trong quá trình tuyển dụng Đảm bảo vận hành các hoạt động tập huấn và đào tạo trong công ty Tham gia giám sát, tổng hợp và đánh giá hoạt động các bộ phận trong công ty Theo dõi

Resume Builder

Build your resume only in minutes!