Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Entry-Level IT Resume Examples: Complete Writing Guide

technological development is on the rise, there has been an increase in entry-level IT job seekers. An exceptional entry-level IT resume is essential for securing your dream job. Step 1: Pick the best layout for your entry-level IT resume. How long should a resume be? An entry-level IT job resume, unlike an entry-level IT CV, has a length of a maximum of two pages. In other words, an entry-level IT resume should be concise
Career Development
Apr 10th 2023

Mengenal Apa Itu Cloud Engineer, Tugas, Skill, dan Gajinya!

memungkinkan perusahaan menyimpan dan mengakses data, aplikasi, serta layanan melalui internet. Dengan permintaan cloud computing yang semakin meningkat, tentunya dibutuhkan sumber daya yang mengelola dan mengatur operasional dari pekerjaan tersebut. Disinilah peran seorang cloud engineer menjadi penting. Simak yuk apa itu cloud engineer dan bagaimana cara menjadi cloud engineer ! Apa itu Cloud Engineer Apa itu Cloud Technology? Cloud technology adalah metode penggunaan server di internet untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data serta aplikasi. Sederhananya, teknologi ini memungkinkan kamu untuk menyimpan
Hiring Tips
Mar 1st 2024

Nhân sự IT và tình hình biến động nhân sự mới nhất

Các cơ hội việc làm IT hấp dẫn Mục lục: Tình hình tuyển dụng nhân sự IT ở Việt Nam 2023 Tác động của AI đến thị trường lao động CNTT Dự đoán biến động nhân sự IT trong năm 2024 Làm thế nào để nhân viên IT vượt qua làn sóng layoff? Trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, ngành Công nghệ thông tin đã và đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm IT

Tuyển dụng IT cần có IT recruiter: Lợi thế của dịch vụ nhân sự

tận dụng tốt hơn thế mạnh sẵn có của dịch vụ IT recruitment này. IT recruiter là gì? Họ có thể là thành viên của bộ phận HR nội bộ trong công ty hoặc là các chuyên gia tuyển dụng IT được công ty outsource, giao phó trọng trách tìm người tài. Vậy điểm khác biệt của IT recruiter là gì so với recruiter thông thường? 💡 Chuyên viên IT recruiter là … Như đề cập ở trên, IT recruiter là
Career Development
Nov 30th 2023

Kenali Apa itu Performance Marketing: Pekerjaan yang Sedang Naik Daun!

manfaat keuntungannya, serta jenjang karier di bidang ini! Daftar isi: Pengertian Performance Marketing Keunggulan dari Performance Marketing Prospek Karir Performance Marketing Skill yang Diperlukan Bagi Performance Marketer Tips Melakukan Performance Marketing yang Baik Tips Berkarir di Bidang Performance Marketing Apa itu Performance Marketing ? Performance Marketing adalah istilah umum dan lazim dalam dunia digital marketing, yaitu suatu praktik yang mengarah pada pemasaran online. Performance Marketing adalah penggabungan antara praktik brand marketing dan paid advertising . Perusahaan atau platform yang dibayar harus memberikan

Resume Headline: What It Is & How to Craft a Professional One [20+ Examples]

Award-winning Test Engineer Bilingual Customer Service Representative 📚Further reading: 60+ Words to Best Describe Yourself for Interviews & Resumes Step 3: Place it at the top of your resume After crafting out your winning resume headline, you should place it at the most conspicuous part of your resume, which is at the top, right under your name and contact information. It introduces your entire resume. For that reason, it should be positioned where it will catch the recruiter's
Career Development
Sep 19th 2023

10 Pekerjaan Bidang IT yang Paling Dicari dan Gajinya!

Daftar Isi: Daftar Pekerjaan Jurusan IT yang Banyak Dicari Tips Mendapatkan Pekerjaan Lulusan IT Di era digitalisasi saat ini, profesi bidang IT merupakan suatu pekerjaan IT menjanjikan untuk kedepannya. Pekerjaan di bidang IT ( Information Technology ) bertanggung jawab untuk membantu suatu perusahaan atau organisasi dalam memelihara infrastruktur digital dan memberikan bantuan pemecahan masalah baik sesama karyawan/pegawai maupun konsumen dengan mengikuti kemajuan teknologi dan prosedur keamanan. Bagi kamu yang memiliki ketertarikan untuk mengembangkan keterampilan dalam pemrograman dan pemecahan masalah, kamu dapat

100+ Must-have IT Skills on Your Resume (with Examples)

are qualified with IT skills on your resume is essentially telling them that you are a great asset to the business. Table of Contents: What are IT Skills? 100+ In-Demand IT Skills Examples for Resume How to Highlight Your IT Skills on Your Resume (+ Examples) 3 Tips on Showcasing Your IT Skills during a Job Hunt How to Improve Your IT Skills What are IT Skills? Information Technology, or simply IT skills, refer to a wide variety of skills

Tìm việc làm IT trên CakeResume: Đúng người đúng việc nhờ tích hợp AI

Mục lục: Tính năng tìm việc làm IT trên CakeResume Cách tìm việc làm IT trên CakeResume Tổng hợp tin tuyển dụng IT trên CakeResume Nhờ tính chất công việc linh hoạt và đa dạng vị trí tuyển dụng, lĩnh vực công nghệ thông tin luôn thu hút lượng lớn nhân tài dù là một trong những ngành chịu nhiều ảnh hưởng nhất của làn sóng layoff . Đây vừa là lợi thế vừa là thách thức với những ai đang
Interview Skills
Aug 8th 2023

Open Interview: Nailing It and Getting Hired on the Spot

Created by CakeResume Before starting to prepare for a job interview, you need to know what type of interview it is so that you can be well-prepared. There are many types of interviews that serve different scenarios, depending on what employers are looking to assess such as behavioral interview, case interview, competency-based interview, group interview, panel interview, etc. In this article, we'll take a closer look at walk-in interviews, which are open to the public as

Resume Builder

Build your resume only in minutes!