Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

PHP Developer Resume Writing Steps [w/ Examples & Layout]

1.15 for line spacing. However, you can adjust accordingly to balance the white space and content of your PHP developer resume. 📍 A PHP developer resume PDF is better than Word. Unless there is a specific request in the JD, you should submit a PDF file instead of Doc. The huge plus is that PDF document files display the same on any device and operating system. Besides that, if you create your PHP web developer resume online, e.g

如何和獵頭合作?精選 8 大台灣獵人頭公司特色分析

率,獵頭通常會更清楚了解企業或該主管的用人喜好、團隊風格、面試習慣等,有些資訊甚至是單從 JD 上很難看出來的。 此外,經常與企業客戶交涉的獵人頭 (headhunter) ,由於足夠了解對方的需求,只要求職者
Interview Skills
2022 Jun 7th

【自介範例】吸引人的面試自我介紹怎麼說?4 技巧完美活用自我介紹

自我介紹中展現專業 思考面試官想聽到的職務相關重點 事先思考「面試官想聽到什麼」,可以先從 JD(職缺描述) 下手,研究該職缺需要展現的能力與特質、這家企業的產品與服務,還有面試官的工作

Bí kíp xin việc thành công với CV chuẩn ATS (Applicant Tracking System)

tin đăng tuyển gồm mô tả nhiệm vụ công việc và yêu cầu về kỹ năng. Trong đó, bạn nên phân loại kỹ năng thành kỹ năng chuyên môn (hard skills) và kỹ năng mềm (soft skills). Ví dụ về JD của chuyên viên nhân sự: Thực hiện công tác tuyển dụng gồm đăng tuyển, tìm nguồn cung ứng, thiết lập hệ thống lọc hồ sơ tự động, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên sáng giá Chịu trách nhiệm

20 Computer Skills to Write in Your CV [w/ Examples & Writing Tips]

minutes video) to maintain high engagement from targeted readers. Achieved 10K of subscribers on Youtube within 6 months. Collaborated with one video editor and graphic designer to create timely content. Include skill-related keywords in job experience descriptions. Tailor your CV to the job you are applying for by adding IT skills keywords mentioned in the job description (JD) to your CV job experience. Here’s an example of how you show your computer proficiency in CV: WORK EXPERIENCE Freel...

Mục tiêu nghề nghiệp trong CV: Hướng dẫn & Ví dụ cho từng ngành nghề

thể từ bản miêu tả công việc sẽ giúp chứng tỏ cho nhà tuyển dụng thấy bạn nắm rõ và biết được mình phải làm gì. Ví dụ về mục tiêu nghề nghiệp trong CV có chứa từ khoá trong JD: "Mong muốn áp dụng những kinh nghiệm nghề nghiệp đã có về SEO để tăng lượng traffic cho website, cải thiện thứ hạng và tiếp cận gần hơn với tệp khách hàng mong muốn." 5. Nhấn mạnh lợi ích

Tạo CV content writer thế nào để bắt chuẩn xu hướng?

Điểm mạnh Đây là mục mà bạn có thể trình bày một cách trực tiếp và hiệu quả những gì mà bạn muốn ‘khoe’ với nhà tuyển dụng nhất! Hãy khéo léo lựa chọn những kỹ năng tương ứng từ JD (bản mô tả công việc) để viết trong CV content writer của mình, nếu có, nhé! Ví dụ về “Kỹ năng & Điểm mạnh" trong CV xin việc content: Quản trị mạng xã hội Thiết kế ấn phẩm online Làm

【履歷範本】商業分析師履歷教學,打造炙手可熱的求職履歷

需,也有些商業分析師的職位更側重於「數據」,如可能有 Python 或 R 的程式語言需求等,則可以從企業的 JD 觀察該職缺重視的能力。 2. 商業知識或領域知識 商業分析師最重要的任務,便是利用數據輔助

【範例】Cover Letter 也有玄機?求職信 4 重點吸引人資點開你的履歷!

人特質、軟實力 接著,就是求職信重要的「鉤子」,目的是要準確抓住 HR 或雇主的注意力。 觀察職缺敘述(JD)中,企業對於該職缺所在意的特質、技能等,抓出關鍵字並將之與自身的經歷連結,企業會更能感
Job Search Tips
2022 Jun 15th

【婉拒信範本】如何婉拒面試或工作 offer?婉拒信 3 要素,與企業好聚好散

作、因為不可抗力因素所以不能配合長達三個月的招募時程等等),別讓對方覺得你沒有認真看完 JD 就投遞履歷、應徵工作,會給人留下草率的印象。 3. 婉拒信結尾:再次致謝及保持聯絡 我們的婉拒

Resume Builder

Build your resume only in minutes!