Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Ketahui Cara Menulis Pengalaman Kerja di CV Beserta Contohnya

bagian pengalaman kerja CV. Contohnya dengan menggunakan angka, hal ini akan membantu menonjolkan pencapaianmu dan akan terlihat lebih meyakinkan dan kredibel saat menceritakan pengalaman kerja secara tertulis. Tip #3. Gunakan kata kunci/keyword Saat mendeskripsikan dan menceritakan pengalaman kerja, bacalah JD/ job description atau deskripsi pekerjaannya. Tuliskan kata-kata kunci yang penting dan menarik di mata HRD. Contohnya seperti: Membuat konten dengan strategi SEO Memantau campaign dan Ads melalui Google Ads Menganalisis data menggunakan Phyton Tip #4. Tuliskan menggunakan bullet

PHP Developer Resume Writing Steps [w/ Examples & Layout]

1.15 for line spacing. However, you can adjust accordingly to balance the white space and content of your PHP developer resume. 📍 A PHP developer resume PDF is better than Word. Unless there is a specific request in the JD, you should submit a PDF file instead of Doc. The huge plus is that PDF document files display the same on any device and operating system. Besides that, if you create your PHP web developer resume online, e.g

Bí kíp xin việc thành công với CV chuẩn ATS (Applicant Tracking System)

các tiêu đề mục lớn khi tạo CV online, bao gồm: Thông tin cá nhân Mục tiêu nghề nghiệp Kinh nghiệm làm việc Học vấn Kỹ năng & Điểm mạnh 2. CV ATS cần chứa các từ khoá tương ứng trong JD. Nguyên lý sàng lọc CV qua ATS trong tuyển dụng là thông qua từ khóa và câu hỏi loại trừ. Hai loại từ khóa bạn có thể trích xuất từ tin đăng tuyển gồm "mô tả nhiệm vụ công
Job Search Channels
Jun 29th 2023

盤點大學生實習平台!找實習管道全攻略

能讓大學生找實習時更加便利。此外,職缺描述也相當詳細,如:名額、膳宿、有無獎學金等,都會條列在 JD 中。推薦這個好用的實習平台給大家! 找實習管道 2: 臉書社團 臉書社團可以說是現在找實習最

【PM 面試技巧分享】0.1%的錄取率下,奪得知名外商 SaaS 設計平台產品 Offer!

的成功案例,客制化專屬履歷! 不要丟一份通用型履歷到你非常想要的公司!(通用型履歷:不管公司 JD 怎麼寫,你的履歷都寫一樣內容) 過去我在公司面試超過 200 位「產品經理」相關職位的候選人,對於
Interview Skills
Jun 7th 2022

【自介範例】吸引人的面試自我介紹怎麼說?4 技巧完美活用自我介紹

自我介紹中展現專業 思考面試官想聽到的職務相關重點 事先思考「面試官想聽到什麼」,可以先從 JD(職缺描述) 下手,研究該職缺需要展現的能力與特質、這家企業的產品與服務,還有面試官的工作

如何和獵頭合作?精選 8 大台灣獵人頭公司特色分析

率,獵頭通常會更清楚了解企業或該主管的用人喜好、團隊風格、面試習慣等,有些資訊甚至是單從 JD 上很難看出來的。 此外,經常與企業客戶交涉的獵人頭(headhunter ) ,由於足夠了解對方的需求,只要求職者

Recruitment Consultant là gì? Quy trình làm việc ở CakeResume

doanh nghiệp về ứng viên (kinh nghiệm, kỹ năng, mức độ phù hợp với văn hóa công ty,...). Tận dụng “networking” trong ngành, các kỹ thuật Sales, Marketing,... để phát triển quy trình tuyển dụng. Tạo mô tả công việc (JD) và đăng tin tuyển dụng (trên các trang web việc làm, mạng xã hội,...). Thu thập sơ yếu lý lịch và “săn tìm” ứng viên thông qua mạng lưới kết nối của Recruitment Consultant. Sàng lọc hồ sơ và
Interview Skills
Apr 25th 2023

Deal lương khi phỏng vấn - cực hiệu quả & không bị "ố dề"!

đã đọc rất kỹ bản tin tuyển dụng khi nộp hồ sơ thì đừng ngại đọc lại và phân tích rõ hơn những chi tiết được đề cập tới yêu cầu công việc. Việc nắm rõ các thông tin trong JD vừa thể hiện với nhà tuyển dụng rằng bạn thực sự quan tâm tới vị trí ứng tuyển, vừa giúp bạn thêm khéo léo hơn để đưa ra những luận điểm của mình lúc deal lương khi phỏng vấn

履歷專長怎麼寫?新鮮人必讀的「求職興趣」專長撰寫&答題技巧教學

和回答面試專長問題時,務必謹記「 與應徵職務的相關程度越高越好 」,應徵前請先深入分析職缺的 JD 及所需的專業技能有哪些,挑選出最符合職務需求且能為自己加分的 3 到 5 個專長即可。 Dont's

Resume Builder

Build your resume only in minutes!