Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Career Planning
Mar 6th 2024

Kiến trúc sư là gì? Tìm hiểu về công việc của nghề kiến trúc sư

JD này sẽ cho bạn cái nhìn chi tiết nhất về những kỹ năng cần có của kiến trúc sư, không chỉ về chuyên môn mà còn cả kỹ năng mềm. Càng đạt được nhiều yêu cầu có trong bản JD nghề kiến trúc sư, bạn sẽ càng dễ dàng ghi điểm với nhà tuyển dụng. Phân biệt kỹ năng cứng và kỹ năng mềm Dưới đây là một số kỹ năng thường được yêu cầu trong bản mô tả
Resume & CV
Mar 6th 2024

Mẫu đơn xin việc (cover letter) giúp ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng

Ms.) (+849)-098-1234 [email protected] Cách viết đơn xin việc chuẩn chỉnh 🖋 Tìm hiểu kỹ về công ty Trước khi bắt tay vào viết đơn xin việc làm, hãy đọc thật kỹ bản mô tả công việc (JD - Job Description) và tìm hiểu các thông tin về doanh nghiệp. Cách viết đơn xin việc ấn tượng là bạn có thể lồng ghép các từ khóa để tăng độ tương thích với vị trí ứng tuyển. Những thông
Resume & CV
Apr 15th 2024

【2024 履歷範本】人資最愛的履歷怎麼寫?7 步驟讓你秒取得面試機會!

內容及成效,在履歷的「工作經驗」段落還可以運用這 2 點技巧: 插入關鍵字: 在履歷中插入職缺描述(JD)中重複提到的關鍵字。假設這份工作注重「接洽客戶」、「提案規劃」、「溝通協商技巧」等軟硬技能,建議在
Cover Letter
Mar 18th 2024

【範例】Cover Letter 也有玄機?求職信 4 重點吸引人資點開你的履歷!

人特質、軟實力 接著,就是求職信重要的「鉤子」,目的是要準確抓住 HR 或雇主的注意力。 觀察職缺敘述(JD)中,企業對於該職缺所在意的特質、技能等,抓出關鍵字並將之與自身的經歷連結,企業會更能感
People Operations
Apr 22nd 2024

(2024 最新)工讀生與雇主必知:工讀生打工時薪、勞健保、加班費與特休規定

職員工一樣,屬於勞基法中保障的「勞工」範疇,擁有勞健保、加班費、特休假等權益,因此常見到雇主在 JD 中提到「享有勞健保福利」這樣的說法,其實並不完全正確。  對雇主來說,提供給勞工的「福利」應屬勞
Resume & CV
Mar 6th 2024

求職 CV/Resume 怎麼寫?中英文 CV 範例模板、3 大格式與內容解析

職者,或是希望能夠模糊時間資訊的求職者(例如 gap year、轉換工作間的空窗期)。建議熟讀應徵職缺的 JD(Job Description)並試著自己延伸及補足細節,再從過去的經驗中挑選相關的部分放進你的 CV/Resume。 舉例來說
Cover Letter
Mar 8th 2024

【婉拒信範本】如何婉拒面試或工作 offer?婉拒信 3 要素,與企業好聚好散

作、因為不可抗力因素所以不能配合長達三個月的招募時程等等),別讓對方覺得你沒有認真看完 JD 就投遞履歷、應徵工作,會給人留下草率的印象。 3. 婉拒信結尾:再次致謝及保持聯絡 我們的婉拒
Resume & CV
Mar 6th 2024

【履歷表設計】如何設計履歷?12 種精美履歷表設計模板、word下載

歷表的檔案格式最建議以 PDF 呈現,不容易有跑版、電腦不支援該格式的問題。若企業有在職缺描述(JD)中提醒需要 Word 等其他求職履歷表的格式,再與 PDF 檔一併附上即可。 現代化求職履歷表設計 模板
Resume & CV
Mar 6th 2024

【打工履歷表下載】打工履歷表、自傳怎麼寫?4 步驟完美搞定

來回溝通的時間。 打工/ 工讀 履歷表 專長技能 打工履歷表的專長技能部分,可以參考公司職缺描述(JD)中有提到的徵才條件,例如美編工讀生可能需要 Photoshop 能力等。若沒有,一般來說會填寫語言能力、電
Industry & Job Overview
Mar 29th 2024

2024 工程師求職管道:工程師找工作必看的職缺彙整大全

平台上提供的工作職缺,有些工程師在面試時可能會發現,企業真正要的並不是檯面上開的職缺,JD 可能並不是所有工作內容的全面,要靠工程師自己多多打聽。至於打聽的方法,可以加入一些工

Resume Builder

Build your resume only in minutes!