Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Career Development
May 30th 2023

KOL là gì mà thương hiệu nào cũng săn đón? Cần gì để trở thành KOL?

gần đây do hiện tượng này KOL marketing. Vậy chính xác KOL ? Công việc của KOL gồm những ? Ngành KOL marketing hoạt động ra sao? Hãy cùng CakeResume tìm hiểu từ A-Z các khía cạnh của nghề KOL trong bài viết này nhé! KOL ? KOL viết tắt của từ Key Opinion Leader, trong nhiều trường hợp còn được biết đến Influencer. Như vậy, KOL nghĩa người có quan điểm dẫn

Resume Builder

Build your resume only in minutes!