Écrivez pour Nous
CV
Lettre de candidature
Lettre de remerciement
Recherche d'Emploi
Carrière

【PM 面試技巧分享】0.1%的錄取率下,奪得知名外商 SaaS 設計平台產品 Offer!

邀請產品經理喬分享 PM 面試技巧! 我這輩子唯一學不會的事情就是放棄!估值 60 億美金的知名外商 SaaS 設計平台公司釋出了產品負責人職位,經歷七輪面試+一個艱難作業,而我最後成功拿到了 PM
Développement de Carrière
sept. 7ème 2023

PM là gì? Mô tả Công việc của Project Manager

khả năng quản lý rủi ro của PM. Việc quản lý rủi ro nằm ở con người, ở chi phí, ngân sách, hay nằm cả ở những yếu tố khó lường khác. Điều này đòi hỏi Project Manager làm gì? PM cần phải có cách xử lý nhanh nhẹn trước những tình huống bất ngờ, có nhiều phương án thay thế một cách hợp lý và dễ dàng. Ngoài ra, ngay ở bước lập kế hoạch, một PM giỏi và

【Google PM】前進矽谷:產品經理面試 3 流程 4 策略成功拿下 offer!

概念與解題思維類似,提供給大家參考! Google 面試流程一:Phone Interview 在通過履歷篩選後, 第一關是和一位 Google PM 進行電話面試 。相較於其他科技公司的 PM 面試,Google PM 的面試絕對是數一數二困難的。原因在於,Google

Facebook PM Peter 的產品管理職涯:新創、跨國公司、To B、To C 通通包辦!

清晰地定義問題還有能夠產生的價值。 Booking.com 位於荷蘭阿姆斯特丹的總部(圖片來源: HofmanDujardin ) 傳聞中的 Facebook PM 工作是什麼樣的? 還記得在 《科技職涯》第二季的第 12 集 中,來自 Instagram 的 Jacky 曾經讚嘆過 Facebook 的 PM - 工作繁
Aide Recherche d'Emploi
mai 11ème 2022

職缺〉PM 職位有什麼?一次搞懂產品經理、專案經理工作內容!

工作內容 - 專案經理(Project Manager)的工作內容 二、PM 工作內容:依 PM 所在公司規模區分 - 大公司的 PM - 小公司的 PM 三、PM 共同的必備工作技能 產品經理 PM 工作職缺 專案經理 PM 工作職缺 一、PM 工作內容:依 PM 職位
Aide Recherche d'Emploi
oct. 26ème 2020

一樣 PM 兩樣情!你想管理的是產品還是專案?產品經理 vs. 專案經理

語言能力要求。 PM 到底是什麼?為什麼同樣是 PM,卻有如此五花八門的技能樹?如果你對於成為一名 PM 有興趣,花個幾分鐘了解一下這個職位吧! 本文大綱: 1. PM 是什麼? 2. 認識產品經理(Product Manager) 3. 認識專

一探 10 年硬體業 PM 的職涯思維: 專訪 GIGABYTE 產品經理 Erica

銷/銷售經理等,聚焦的工作面向也有所差異。在 GIGABYTE 的前期,Erica 以 Territory PM 的身份加入,組織重整後則以 Sales PM 的身份繼續於技嘉科技服務。那麼這兩種產品經理的工作內容有何不同呢? Territory PM:10 年職涯中最

醫療設備產業的 PM 都在做什麼?從金融、美妝到醫療的職涯旅程 (上) Philips Sr. Product Marketing Manager Yvonne 的醫療產業觀察 & 歐洲遊牧紀錄

有很多優秀人才很會發明產品卻不會賣,此時 Yvonne 就可以成為中間的橋樑。 醫療設備產業中不同的 PM 角色 總部的 PM v.s. 分部的 PM 身在總部的 Yvonne,有機會可以實際參與新產品的開發,也可以根據趨

產品經理的創業之路:前 Dropbox&Facebook PM Wen 的新創與 PM 歷險

他們決定忍痛結束這個事業。 後來,因為有創業經驗,Wen 進入了由 Andreessen Horowitz、Google Venture 和 Menlo Venture 所投資的 Percolata 擔任 PM,並與同為 PM 出身的創辦人以及資深的 PM 同事交換不同世代的經驗和觀點。同時,他也持續與在

Google 如何落實多元共融?讓 Google DevRel PM Eric 和 Woman Techmakers Ambassador Eva 告訴你!

如同台灣的 就業服務法第 5 條 所保障的就業權益,企業不得以求職者的種族、宗教、性別、年齡等個人條件作為拒絕聘僱或是給予差別待遇的原因。而美國作為種族多元、強調平等自由的國家,更有

Resume Builder

Build your resume only in minutes!