Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Success Stories
Mar 25th 2021

PayPal 軟體工程師喬誠的職涯思維:從 Android 到前端的轉換與 Positive Grid Front-end 經驗

目前在 PayPal 負責什麼產品? 05:20 PayPal 的開發團隊有什麼樣的文化? 06:40 喬誠如何看待軟體界討論的「在 PayPal 工作的優缺點」 08:50 喬誠認為自己可以拿到 PayPal offer 的關鍵因素是什麼? 10:05 為什麼會有從 Android 轉到
Success Stories
Aug 30th 2021

從資料科學走向產品管理!在好奇心與成本之間取捨的 PayPal 資深產品經理 Nicolas

在本集的 《科技職涯》中,我們邀請了目前在美國 PayPal 擔任 Senior Product Manager 的 Nicolas,來跟我們分享這 15 年的職涯經驗。Nicolas 在中央大學數學系畢業後繼續唸了交通大學的資工所,拿到碩士學位後加入了 IC 設計公司
Resume & CV
Mar 20th 2023

Create A Resume Like Elon Musk's Resume

In this article, you will learn about: Elon Musk’s One-Page Resume How to Make a Single Page Resume Like Elon Musk’s Elon Musk Resume (Made with CakeResume) In the 21st century, it is hard to know anything about Elon Musk, the real-life iron man. He was the co-founder of Zip2 and the CEO of X.com and PayPal. Now, he is the CEO of Tesla, and the CEO and CTO of SpaceX. In 2022, he
Career Development
May 10th 2024

15 Situs Freelance Terbaik untuk Cuan di 2024!

ini adalah kamu dapat menentukan secara bebas jumlah pembayaran dan jangka waktu lamanya bekerja. Hal inilah yang nantinya juga akan dipertimbangkan klien saat hendak memakai jasa mu. Sebelum bergabung ke Freelance Indonesia, kamu pun harus memastikan bahwa kamu memiliki akun PayPal atau kartu kredit sebagai metode pembayaran hasil kerjamu nantinya. 2. Sribulancer Mirip dengan website Freelancer Indonesia, Sribulancer juga merupakan salah satu situs freelance indonesia yang terbaik. Sederhananya, kamu juga bisa menemukan beragam pekerjaan yang dapat dilamar melalui situs ini
Career Tools
Mar 29th 2024

10+ Front End Framework Terbaik 2024 dan Tips Cara Memilihnya

terjadi sangat cepat sehingga sulit untuk didokumentasikan. Framework JavaScript front end ini sangat berguna ketika developer perlu membangun antarmuka yang interaktif untuk suatu aplikasi web dalam waktu terbatas. Beberapa perusahaan yang menggunakan React yaitu Microsoft, Facebook, Google, Netflix, Uber, LinkedIn, PayPal, Walmart, eBay, dan Groupon. 2. Vue.js Vue.js adalah framework front end lainnya yang berbasis JavaScript. Framework JavaScript ini sangat fleksibel dan mudah dipelajari sehingga memungkinkan developer untuk mengembangkan aplikasi web secara interaktif dan responsif dengan cepat. Kelebihan
Success Stories
Oct 29th 2020

遠端工作將成為主流工作型態?資深連續創業家 Weiting 的經驗淺談

辦人,Weiting 提到『時間』和『資本市場』是台灣和矽谷科技新創圈最大的不同。「矽谷有一群創業成功的 mafia --- 如 PayPal 幫、Stanford 幫,協助打造出一個生生不息的新創生態圈;如果台灣也開始有一些好的新創公司,成功地

電子支付究竟有幾種?一文剖析電子支付產業、職缺和薪水

易的安全性。 例子 全盈+PAY、街口支付、歐付寶、橘子支付、ezPay、悠遊付、一卡通 MONEY LINE Pay、Apple Pay、Google pay、Samsung Pay、台灣 Pay PayPal、綠界科技(ECPay)、藍新金流、紅陽科技 安全性 通常使用加密技術來保護數據,並有防欺詐措施。 使用生
Career Development
Apr 17th 2024

API là gì? Thông tin cơ bản về Web API bạn cần biết

lập trình API. 📍 Ví dụ về API x ử lý thanh toán của bên thứ ba: Khi mua sản phẩm trên trang web thương mại điện tử, người dùng thường sẽ được cung cấp lựa chọn “Thanh toán bằng Paypal” hoặc một loại hệ thống khác của bên thứ ba. Chức năng này dựa vào API để tạo kết nối. Khi người mua nhấp vào nút thanh toán, lập trình API sẽ tiến hành gọi để truy xuất thông
Success Stories
Mar 6th 2024

玩音樂更自由!Positive Grid 解決樂手痛點,吸引全球粉絲爭睹

玩音樂更自由!Positive Grid 解決樂手痛點,吸引全球粉絲爭睹 玩音樂不只要付出時間與精力,也需要優秀的設備,才能創作出卓越品質。而硬體設備例如音箱、混音器的體積龐大又所費不貲,拉高進入音樂
Job Search Tips
Mar 8th 2024

Upwork là gì? Tìm việc và kiếm tiền trên Upwork như thế nào?

Tìm việc và kiếm tiền trên Upwork như thế nào? Mục lục: Upwork là gì? Cách sử dụng Upwork cho người tìm việc Upwork có những công việc gì? Upwork là gì mà luôn nằm trong top các trang tìm việc uy tín đối với dân freelancer. Phát sinh từ nhu cầu tuyển dụng ứng viên và tìm kiếm công việc trên toàn thế giới, Upwork đã được “khai sinh” như một nền tảng thứ 3 giúp kết nối doanh

Resume Builder

Build your resume only in minutes!