Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Job Search Tips
Jan 19th 2023

DevOps 工程師找工作 大全 - 薪資情報、熱門職缺、面試技巧

署 AI/機器學習應用程式的效率,同時提升開發及資料科學團隊的合作效率。 更多相關內容: Building a DevOps Pipeline for Machine Learning and AI: Evaluating Sagemaker 開發流程的自動化一直是正在實踐 DevOps 的企業所致力於達成的,而近年來人工

Pinkoi 是人的企業:企業文化、徵才職缺與那些你好奇的幕後故事!專訪 Pinkoi 人資長 Michelle

開出職缺、面試、人選報到、Training,大約需要三到六個月的時間,「從人選報到當天的 ±45~90 天,就是我們的 Talent pipeline。」 歷時最長需經半年的過程聽起來有點硬,Michelle 比喻,就像在準備新人的 Bootcamp,「或許最後沒有找到這個

在醫療領域做 AI 有多難?AICS 的醫療解決方案與趨勢剖析!

有服務部署在 Microsoft Azure 上,在前端使用 Vue 3,後端使用 Node.js、Kubernetes 和微服務、資料庫使用 MongoDB 再搭配 AirFlow 做 ETL 的 pipeline,並使用 Selenium 的框架進行測試。 「AICS 牽涉到的技術層面非常廣泛,因為我們非常講究 end to end 的開發流

CV lập trình viên/IT Programmer: Tip, hướng dẫn kèm mẫu

VCCorp 10/2015 - 02/2019 Xây dựng và phát triển các phần mềm trên nền Java Xây dựng thuật toán và bản nguyên mẫu cho ứng dụng trên nền tảng VerX Xây dựng hệ thống dữ liệu theo dạng chuỗi Pipeline Chịu trách nhiệm hiệu suất và khả năng đáp ứng của các ứng dụng Phối hợp tối ưu hóa hệ thống về độ tin cậy và hiệu suất Chịu trách nhiệm phân tích và sắp xếp dữ liệu thô

Resume Builder

Build your resume only in minutes!