Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Resume & CV
Mar 6th 2024

Hồ sơ xin việc gồm những gì? Công thức nào cho công việc mơ ước

Curriculum Vitae” và là phần quan trọng nhất trong hồ sơ xin việc. Đây là tài liệu tóm tắt quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và thành tựu của bạn. Giấy tờ khác : Giấy khai sinh Sổ hộ khẩu Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân Giấy khám sức khỏe (dưới 6 tháng) Bằng cấp và chứng chỉ liên quan( ví dụ: chứng chỉ tin học văn phòng ),... Đọc thêm: Cách viết
Recruitment & HR
Mar 6th 2024

Quy trình tuyển dụng nhân sự của Viettel như thế nào?

thông qua trang page, trang web của Viettel hoặc các kênh tuyển dụng trung gian như CakeResume. Bước 2: Sàng lọc hồ sơ Theo quy trình tuyển dụng nhân sự, sau khi bộ phận nhân sự Viettel tiếp nhận hồ sơ, họ sẽ tiến hành lọc hồ sơ dựa theo các tiêu chí đặc thù của vị trí tuyển dụng như: Trình độ học vấn, chuyên môn Kinh nghiệm làm việc Kỹ năng Ngoại hình và sức khỏe Để có
Success Stories
Mar 6th 2024

ShopBack 在找的工程師是你嗎?三輪面試、跨國協作日常公開:專訪 ShopBack 總經理隆章琪

顧客,而消費者則得到更多回饋,在這樣的正向循環下,ShopBack 成功創造了三贏局面。 ShopBack 辦公室 疫情下的 ShopBack 市場觀察:國內旅遊、跨國電商使用率及男性用戶逆勢上升 今年 covid-19 的疫情下,ShopBack 的營運是否因
Career Planning
Mar 6th 2024

Should I Quit My Job? Here's All You Need for Doing it Right

it as professionally as possible. Some things you need to consider are showing your employer and the HR manager good reasons for resignation and giving them proper notice in advance. In this article, you will learn about: 7 Signs You Should Quit Your Job Immediately 6 Good Reasons to Leave a Job Reasons Why You Should Not Leave Your Job How to Quit Your Job and Leave On Good Terms 7 Signs You Should Quit Your Job Immediately If you
Cover Letter
Mar 6th 2024

Should You Use “To Whom It May Concern” for Cover Letter Salutations?

Created by CakeResume In this article, you’ll read about: Should You Use “To Whom It May Concern”? Alternatives to “To Whom It May Concern” How to Use “To Whom It May Concern” Correctly There are many times when we are writing the cover letter to gain a chance for an interview but we do not know the name of the recruiter. Instead of doing research, people like to take the shortcut and use “To Whom It May Concern” as
Resume & CV
Mar 6th 2024

Should You Put an Address on Your Resume? Here Are Reasons to Consider

hiring process online and the applicant tracking system (ATS) is widely used. Job applicants are left to wonder where the address should be mentioned on a resume or how they should present their addresses on the resume. This guide will show you if you should put your address on your resume, how to write your address in the CV and the dos and don’ts when including your location in your resume. Table of Contents: Should You Put Your Address
Success Stories
Mar 6th 2024

SHOPLINE 產品總監 Liwei 的阿里巴巴經驗與電商 PM 修煉之路

在本集的《科技職涯》! Podcast 各節摘要 02:00 五月本土疫情變得嚴峻後,SHOPLINE 對於電商產業有什麼觀察? 05:05 SHOPLINE 的產品團隊因應疫情做出什麼改變? 07:15 SHOPLINE 四個研發基地的分工 08:10 Liwei 在阿里巴巴跟 SHOPLINE 的經
Career Planning
Mar 6th 2024

Should I Quit My Job? Here's All You Need for Doing it Right

it as professionally as possible. Some things you need to consider are showing your employer and the HR manager good reasons for resignation and giving them proper notice in advance. In this article, you will learn about: 7 Signs You Should Quit Your Job Immediately 6 Good Reasons to Leave a Job Reasons Why You Should Not Leave Your Job How to Quit Your Job and Leave On Good Terms 7 Signs You Should Quit Your Job Immediately If you
Resume & CV
Mar 6th 2024

High School Graduate Resume: Examples & Useful Tips

Created by CakeResume In this article, you will learn: Tips on writing a great high school graduate resume How to create a good job objective for a high school graduate resume How to write a professional resume summary for a high school graduate How to list high school education on a resume How to write a high school graduate resume with no experience High school graduate resume sample Finding a job is never easy, even more so for high school
Interview Skills
Mar 6th 2024

“Why Should We Hire You?” - Best Answer Examples for Your Interview

Created by CakeResume In this article, you will learn: How to Answer “Why Should We Hire You” Tips on How to Answer “Why Should We Hire You” 20+ “Why Should We Hire You” Best Answer Examples During a job interview, hiring managers may ask you a lot of tough questions. In general, these interview questions vary between industries, but there are some similar things that will be designed in order to learn more about you as a potential candidate. “Why

Resume Builder

Build your resume only in minutes!