Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Career Development
Jun 15th 2022

UI/UX 設計是什麼,哪裡不同?UX/UI設計師工作、薪水、職缺特搜!

章大綱: 1. UIUX 設計是什麼? UIUX 差別是什麼? 2. UIUX 設計師的工作內容 3. 如何成為 UIUX 設計師 4. UIUX 設計師的職缺管道 5. 如何準備 UIUX 設計師的履歷、作品集、面試 UIUX 設計是什麼?先來認識 UX
Job Search Tips
Nov 13th 2020

UI/UX 人才重要的特質——PicCollage拼貼趣 Product Designer 分享

訂閱服務的專案,而在參與這個專案後,我讓訂閱服務增加多少百分比」,而不是「我負責這個專案的UI/UX規劃」這類在定義UI/UX設計師專業的內容,面試官想知道你負責的範疇(整個App?整個服務?還是
Career Development
Dec 28th 2022

UI/UX là gì? Công việc của UI/UX Designer

Được tạo bởi CakeResume Mục lục: UI/UX là gì? UI/UX designer làm gì? Kỹ năng UI/UX cần có List câu hỏi phỏng vấn UI/UX Nếu bạn đang thắc mắc hiện nay, công việc nào có thu nhập thuộc top đầu trong lĩnh vực công nghệ và thiết kế, thì đó chính là nghề UI/UX Design! Mức lương trung bình của UI/UX Designer là 18 triệu VNĐ/tháng, và 27-30 triệu VNĐ/tháng nếu
Job Search Tips
Sep 16th 2022

如何自學成為 UI/UX 設計師?UI/UX 設計書單│自學課程│網站資源│求職管道

師之後,又該如何找工作呢? 跟著這篇文章,一起關注 UI/UX 設計的自學書單、課程和網站資源,往成為 UI/UX 設計師的路上邁進吧! 一、什麼是 UI/UX 設計? UI 設計和 UX 設計經常被放在一起,但其實兩者的工
Job Search Tips
Jun 20th 2022

什麼是產品設計師?跟 UI/UX 設計師有何不同?

常常聽到或看到 UIUX 設計的課程及職缺,但你有聽過「 產品設計師 (Product Designer) 」這個職位嗎?產品設計師跟 UI/UX 設計有什麼不同呢? 產品設計師就像 UI/UX 一樣,是打造品牌企業形象或產品可以說是產品的
Career Development
Aug 12th 2020

什麼是UI設計師?UI設計師的面試求職方法

呢?UI設計師還平面設計師又有什麼差別,讓UI設計師成為一項獨特的職缺內容?如果想成為一位UI設計師,有什麼特質及功課是求職時必須準備的呢? UI設計師的具體工作內容 UI v.s UX UIUX

【作品集範例】參考作品集製作 3 步驟,搭配履歷拿到面試門票!

學習、創新並且自主成長的人。 以 前端工程師 為例,你曾經有什麼樣不同種類的作品?是否曾經有與 UI/UX 設計師或其他領域成員合作的經驗?除了本身專業以外,你是否學習過其他技能幫助前端工
Career Development
Dec 20th 2022

Apa itu UI dan UX? Kenali Perbedaan, Tugas, Gaji, Dll.

Daftar Isi: Pengertian UI dan UX Perbedaan UI UX Karir UI vs. UX, Mana yang Cocok untuk Kamu? Workflow UI dan UX Cara Menjadi UI/UX Designer Pada zaman millennial ini, banyak pekerjaan baru bermunculan berkat perkembangan teknologi. Salah satunya adalah UI/UX. Akronim bahasa Inggris ini adalah singkatan dari User Interface dan User Experience . UI dan UX seringkali dipandang suatu pekerjaan yang sama walau sebenarnya dua hal ini merupakan hal yang berbeda. Belum tahu apa perbedaan UI UX? Telusuri

How to Make an Online Portfolio [+ Tips, Examples, Guide]

In this article, you will learn about: What is an online portfolio? How to build a professional work portfolio What to include in an online portfolio (+tips for 15 different portfolio types) Summary/Key takeaways Just like how arguments are more persuasive with supporting evidence, resumes and job applications are also more appealing with portfolios. But some may ask, what is a portfolio ? By definition, a portfolio is a document of various materials compiled, that showcases both your personal and

【履歷範本】產品經理履歷教學,精準提升面試邀約率!

產品經理履歷怎麼寫?有哪些履歷撰寫技巧呢? 主導內部產品開發,並與 UIUX、工程師等使用者開發團隊合作,產品經理(Product Manager)要如何在履歷中展現自己的工作成效呢?又該如何把注重邏輯、分析力的

Resume Builder

Build your resume only in minutes!