Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

20 Great UI Designer Portfolios Examples [+ Pro Tips]

UI portfolio site uncluttered, Lucas’ UI portfolio is a great inspiration. UX/UI designer portfolio site by Lucas Simons 5. UI Designer Portfolio by Eszter Szigethy If you prefer a catalog-style portfolio over a website-style, take Eszter’s UX/UI designer portfolio on Issuu as an example. Eszter walked through each project she did in detail, from the client’s background, the challenges, her design process, and the prototypes. Since you need to create your UI designer portfolio

Portfolio web designer: Hướng dẫn chi tiết kèm mẫu

nhật xu hướng thiết kế “tài sản ảo” hợp thời trong portfolio online của mình. Đặc biệt, phần bìa portfolio được anh đầu tư kỹ lưỡng hơn cả để tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên! Mẫu portfolio UX/UI design của Nishar Robert Caro Điểm đặc biệt trong mẫu portfolio của web designer Robert Caro là anh kết hợp kinh nghiệm làm việc và kỹ năng chuyên môn của mình cùng với những dự án thiết kế
Hiring Tips
Sep 28th 2022

Hire Offshore Software Development Companies Successfully: 10 Mistakes to Avoid

to meet them comfortably. Otherwise, you will face many troubles. ✅ Example requirements for hiring offshore development services Our users are tech-savvy people. They like to experience the best available technologies. Therefore, our app needs state-of-the-art UI and UX. We need our app to run on most Android versions. We need you to be able to deliver a stable and equal experience on all the versions our app will have. Our client’s website needs to
Career Development
May 29th 2023

Học Công nghệ thông tin ra làm gì? Cơ hội nghề nghiệp ngành IT 2023

gì? Nghề kỹ sư phần mềm là câu trả lời “sát” nhất, với công việc là thiết kế, phát triển, thử nghiệm và bảo trì các hệ thống phần mềm. Top 10 nghề kỹ sư phổ biến hiện nay 7. UX/UI Designer Bạn đam mê nghệ thuật kỹ thuật số. Vậy thì, học ngành Công nghệ phần mềm ra trường làm UX/UI là một lựa chọn “vừa zin”. Công việc của UI/UX designer có vai trò sáng

7 website tạo CV online siêu đỉnh (kèm mẫu CV đẹp)

biệt sẽ có những tiêu chuẩn riêng về design. Ví dụ, mẫu CV online có gam màu sáng và sử dụng nhiều icon trong CV sẽ phù hợp với những công việc mang tính sáng tạo như: Design (Gtaphic design, UX/UI design, Interior design…) MarCom (Marketing, Truyền thông nội bộ, Truyền thông đa phương tiện…) Nghệ thuật (Nhiếp ảnh gia, Người mẫu, Diễn viên…) Ngược lại, nếu bạn có ý định làm nhà nước thì đơn xin việc chỉ

UI Designer Resume (+ Examples)

point of view. Contrary to popular belief, a UX (user experience) designer differs from a UI designer. A UX designer focuses more on the users’ overall experience with the website and, therefore, is less concerned with the visuals than a UI designer. Instead, UI designers need to understand analytics and testing interfaces. Remember to keep this in mind when creating your UI designer resume to avoid creating the wrong one! How to write a great UI designer resume? Tip 1

Winning Web Developer Resume Guide [+ Examples & Tips]

end and back-end developers. Web Developer vs. Web Designer While web developers construct websites by writing codes, web designers contribute to style the websites. Web designers need to think creatively and customize the websites’ visions. They usually focus on UX(User Experience) and UI(User Interface) designs, and, as web developers, some designers do both UX and UI designs. Web developers then use the coding languages mentioned above to functionalize websites. How to craft the perfect web developer resume
Career Development
Sep 19th 2023

10 Pekerjaan Bidang IT yang Paling Dicari dan Gajinya!

menggunakan bahasa pengkodean seperti HTML, SQL, CSS, dan JavaScript untuk mengelola grafik, aplikasi, dan konten yang memenuhi kebutuhan klien. Namun, secara umum, pekerjaan IT ini terbagi atas 3 spesifikasi : Front-End Developer : mengatur bagian website yang terlihat oleh pengunjung, termasuk UX dan UI. Back-End Developer : mengatur elemen di belakang layar, misalnya server database. Full-Stack Developer : mencakup semua tugas front-end dan back-end, sehingga posisi paling banyak dibutuhkan karena memiliki kemampuan yang lebih komprehensif. 💻 Cara Mendapatkan Pekerjaan

UX Designer Resume: Examples & Templates

Created by CakeResume You'll learn: How to write a great UX designer resume? What is a good objective for a UX designer resume? How to craft a UX designer resume summary? Which specific skills do you provide on a UX designer resume? How to create a UX designer resume with no experience? UX designer resume sample Many times, people might take things for granted, enjoying various gadgets, programs, and applications. We fail to recognize the efforts of user experience
Job Search Tips
Jun 30th 2023

設計實習有哪些?設計實習種類、設計實習生的必備能力,一次為你解答!

設計是一個包山包海的領域,我們的生活與設計脫不開關係,近幾年也越來越多人想投入設計產業。設計實習是一個能夠近距離了解這個產業的機會,本文將會跟大家分享常見的設計實習種類

Resume Builder

Build your resume only in minutes!