Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Job Search Tips
Nov 13th 2020

UI/UX 人才重要的特質——PicCollage拼貼趣 Product Designer 分享

刺激創意、分享、合作及學習成長的工作環境並提供團隊成員們更有品質的生活。 我們正在尋找 Product Designer 產品設計師,如果你/妳喜歡開發好玩又有創意的產品,擅長 UI / UX,目標是用設計改變世界的話,歡

Portfolio cho web designer: Hướng dẫn chi tiết kèm mẫu

nhật xu hướng thiết kế “tài sản ảo” hợp thời trong portfolio online của mình. Đặc biệt, phần bìa portfolio được anh đầu tư kỹ lưỡng hơn cả để tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên! Mẫu portfolio UX/UI design của Nishar Robert Caro Điểm đặc biệt trong mẫu portfolio của web designer Robert Caro là anh kết hợp kinh nghiệm làm việc và kỹ năng chuyên môn của mình cùng với những dự án thiết kế
Job Search Tips
Sep 16th 2022

如何自學成為 UI/UX 設計師?UI/UX 設計書單│自學課程│網站資源│求職管道

LinkedIn 上也有較多不錯的 UI/UX 設計師工作機會。除此之外,你還可以試試以下的設計求職管道: 1. Taiwan UI/UX Designers 是台灣規模較大的 UI/UX 設計臉書社團,目前人數約有 3.7 萬人左右,除了軟體工具的使用討
Job Search Tips
Jun 20th 2022

什麼是產品設計師?跟 UI/UX 設計師有何不同?

網站的使用者體驗,相信你也常常聽到或看到 UI、UX 設計的課程及職缺,但你有聽過「 產品設計師 (Product Designer) 」這個職位嗎?產品設計師跟 UI/UX 設計有什麼不同呢? 產品設計師就像 UI/UX 一樣,是打造品牌企業

工業設計的價值如何實踐?frog design Industrial Designer 國傑的設計日常與中國市場觀察

要的角色。在 《科技職涯》第二季的第 39 集中,我們邀請了目前在全球知名設計顧問公司 frog design 擔任 Industrial Designer 的國傑,來跟我們聊聊與實體產品密切相關的「工業設計」。 國傑在台科大設計系的工業設計組畢

差點從柏克萊休學卻翻轉人生?Netflix 產品設計師的非典型職涯冒險!(上)

更必須掌握產品策略和流程。矽谷的產品設計型態是 end-to-end,從為什麼要做這個產品、受眾研究、UI/UX 的細節流程、與工程師溝通協作,到可以替公司帶來多少收益,設計師都必須要了解。 Kristy 接著分享

Kumpulan Contoh CV Desain Grafis Keren dan Kreatif

Di artikel ini, CakeResume akan membahas topik penting untuk desain grafis. Artikel ini akan berisi: Cara Membuat CV Desain Grafis yang Menarik Tips Membuat Curriculum Vitae Designer yang Menarik Contoh CV Desain Grafis Contoh CV Desain Grafis Menarik - Dibuat di CakeResume Di jaman ini, kehadiran seorang grafis desainer di sebuah perusahaan menjadi sangat krusial. Semakin banyak perusahaan yang mencari fulltimer desain grafis ataupun freelance desain grafis untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil berlomba untuk memiliki kehadiran

How to Make a Graphic Design Portfolio [What to Include & Examples]

Created by CakeResume You'll learn: Graphic Design Portfolio Examples - Ideas & Inspiration How to Make a Graphic Design Portfolio What to Include in a Graphic Design Portfolio Tips on Creating the Best Graphic Design Portfolio As the world begins to grow, a professional online presence is a crucial thing to have for prospective employees. Whether you are a full-time graphic designer or even a freelancer, a graphic design portfolio is valuable in the current job market, if not significantly

20 Resume Design Ideas and Examples to Land Your Dream Job

unique resume design template created by pikisuperstar uses balanced gradient color to express a friendly personality. Resume Design by pikisuperstar 9. This clean resume template uses a lot of white space to maintain a minimalist design. Clean Resume Design by UX-Group 10. This simple resume design uses lines and blocks to separate each section. Simple and Modern Resume Design by More Profesh 11. This minimalist resume is designed with a neutral color to make reading comfortable. Resume Design by

20 Computer Skills to Write in Your CV [w/ Examples & Writing Tips]

Maintained positive client ratings across 100+ brochures and infographics. Created 100+ social media graphics that achieved high engagement rates and increased followers for clients. Received Logo Design Award for 2 consecutive years. Redesigned 10+ websites with significant increases in overall UX scores. Writing Skills Composed 50+ articles for beauty and healthcare blogs. Generated social media copywriting in both English and Mandarin. Applied SEO and marketing tactics in written newsletters, blogs, and social media posts. Wrote 100+ business reports and composed

Resume Builder

Build your resume only in minutes!