Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Career Development
Jan 16th 2023

Kỹ năng cứng là gì? Kỹ năng mềm là gì? Phân biệt kỹ năng cứng và kỹ năng mềm

một designer: Adobe Creative Suite: Chỉnh sửa hình ảnh, đồ họa vector và thiết kế bố cục. HTML và CSS: Những ngôn ngữ được sử dụng để xây dựng và thiết kế trang web. Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) Thiết kế đồ họa Kỹ năng quản lý dự án Đọc thêm về nghề designer qua series bài viết này ! 4. Lập trình Với một nghề đòi hỏi chuyên môn cao như nghề lập trình , kỹ năng cứng gồm
Job Search Tips
Aug 5th 2022

LinkedIn 是什麼?用 LinkedIn 找工作,3 分鐘掌握領英履歷要點!

海外的工作機會,會令人較容易記住你。 職稱  通常可以用「公司名稱 + 職稱」填寫 LinkedIn 的職稱欄位,例如「UI/UX designer at ABC media」。不過,如果你希望更進一步讓人資、獵頭或其他 LinkedIn 聯絡人知道你的定位與專長,也可以

Dcard 擴大徵才中!工程師必備 2 大特質、面談重點公開 - 專訪 Dcard 人才營運經理

階,700K ~ 1M TWD/年 Web Frontend Developer ,全職,中高階,900K ~ 1.6M TWD/年 Web Backend Developer ,全職,中高階,900K ~ 1.6M TWD/年 Dcard 的設計師職缺 Junior UI/UX Designer ,全職,初階,40K ~ 50K TWD/月 Visual Designer ,全職,中高階,40K ~ 60K TWD/月 除了工程師、設計師職缺,Dcard 還有更多行銷、社群

CV của tester: Khám phá bí mật thành công (kèm mẫu CV đẹp)

Anh, song việc viết CV tester bằng ngôn ngữ nào là tùy thuộc vào yêu cầu của nhà tuyển dụng. Hơn nữa, hãy dùng đúng thuật ngữ chuyên ngành, tránh viết sai hoặc quá chung chung. Ví dụ, CV cho UX designer cần nêu rõ mức độ am hiểu về HTML và CSS. ✨ Nộp kèm đơn xin việc (cover letter) và portfolio online Đơn xin việc và portfolio online nên được song hành cùng CV xin việc tester của

【Cover Letter 範例】英文求職信怎麼寫?外商、海外工作必備 5 步驟完整解析

Cover Letter 範例 — 個人亮點 During my previous role at the web development company, I was responsible for implementing visual elements of website interface backgrounds, button, and other features to the users. I cooperated smoothly with UI/UX designers & back-end engineers, and I have been self-studying graphic design skills via online courses. I revamped the website interface for on-page communication system and attract 100,000+ users within 2 months. Also, I optimized automated images
Job Search Channels
Jan 19th 2023

只用人力銀行求職?找工作不可不知的 7 大求職網、求職管道

該篇貼文就可以即時獲得最新的職缺通知,對行銷類的求職者來說十分實用。 如果你想找的是 UI/UX 設計的工作,那麼在 Taiwan UI/UX Designers 裡面有很高的機會可以發現不錯的設計師職缺。 如果你是工程師
Career Development
Nov 10th 2022

Kickstart Your Freelancing Career: Top 20 Freelance Websites

Created by CakeResume In this article, we’ll go over Top 20 Freelance Websites: Upwork Fiverr CakeResume We Work Remotely Freelancer.com Designhill LinkedIn Aquent Guru Toptal People Per Hour Behance Dribbble TaskRabbit DesignCrowd Authentic Jobs 99Designs ServiceScape FlexJobs JustRemote Freelancing keeps gaining track year by year. Researchers estimate that by 2027, freelancers will take up to 50.9% of the US Workforce. Freelancers get jobs from a wide variety of channels. Some check freelance websites, some use different social

300+ Action Verbs for You Resume to Make Your Writing Stronger

teamwork skills with your partners on a project, but what if we want to put this experience in the resume that you made? The answer is by using resume action verbs. Example:  " Collaborated with 4 people in developing a new UX design project for ABC project."  💡 By changing “worked” to “collaborated” , you are using action verbs buzzwords in your resume to describe your experience more clearly to the recruiters. How Important Are Action Words in a Resume? Action words

How to Make an Online Portfolio [+ Tips, Examples, Guide]

these Online Portfolio Examples ! Who needs an online portfolio? E veryone , no matter in which career field or for what purpose, can benefit from having a personal online portfolio. If you work in the creative industry , such as arts, interior design, architecture, graphic design, photography or videography and writing, having a career portfolio is essential. Writers, teachers, models and other professions that rely on visuals also require a portfolio for job search and also personal branding purposes. Employers and potential

100+ Contoh Soft Skill dan Hard Skill dalam CV yang Wajib Diketahui!

dan desain adalah contoh skill yang selalu diperlukan banyak organisasi. Apalagi seiring perpindahnya pemasaran yang serba online, skill desain dan digital marketing pun semakin populer dikalangan anak muda. Contoh keterampilan desain dan marketing dalam CV meliputi: Social Media Marketing, UI/UX Design, Graphic Design, Email Marketing, Content Planning, Content Strategy, SEO, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro dll. 3. Skill Komputer Zaman sekarang, mayoritas pekerjaan membutuhkan setidaknya keterampilan komputer dasar. Tidak harus dipungkiri juga bahwa sekarang muncul banyak pekerjaan di bidang

Resume Builder

Build your resume only in minutes!