Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Tạo portfolio cho UX/UI designer “chất” ở đâu, cần chú ý những gì?

Lưu ý khi làm portfolio UI/UX design Mục lục: 5 mẫu portfolio UX/UI ấn tượng Làm portfolio cho UX/UI designer ở đâu? Lưu ý khi làm UX/UI portfolio online CV và portfolio đều có vai trò giới thiệu về bạn và công việc bạn làm. CV bao quát kinh nghiệm và bằng cấp và là một thành phần thiết yếu của bất kỳ hồ sơ xin việc nào. Trong khi đó, portfolio cá nhân là “bộ

The Ultimate Guide to A Great UI Designer Portfolio

many professionals work as UX/UI designers at the same time. If you’re new to this field or have completed plenty of projects, it’s important to have your own UI designer portfolio to showcase your talent. A stunning UI portfolio website can help you with employment seeking in the future, especially for freelance UI designers/artists. A UI portfolio helps a UI designer showcase their skills through their past projects to attract employers/clients. What Is a UI

20 Great UI Designer Portfolios Examples [+ Pro Tips]

UI portfolio site uncluttered, Lucas’ UI portfolio is a great inspiration. UX/UI designer portfolio site by Lucas Simons 5. UI Designer Portfolio by Eszter Szigethy If you prefer a catalog-style portfolio over a website-style, take Eszter’s UX/UI designer portfolio on Issuu as an example. Eszter walked through each project she did in detail, from the client’s background, the challenges, her design process, and the prototypes. Since you need to create your UI designer portfolio

Portfolio web designer: Hướng dẫn chi tiết kèm mẫu

blockchain, NFT, hay digital payment thì chắc chắn portfolio thiết kế web này là dành cho bạn! Nishar Multani luôn cập nhật xu hướng thiết kế “tài sản ảo” hợp thời trong portfolio online của mình. Đặc biệt, phần bìa portfolio được anh đầu tư kỹ lưỡng hơn cả để tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên! Mẫu portfolio UX/UI design của Nishar Robert Caro Điểm đặc biệt trong mẫu portfolio của web designer Robert Caro là

How to Make an Online Portfolio [+ Tips, Examples, Guide]

potential clients to imagine what it would be like to work with you, which could be more intriguing and persuasive than just words. Personal Portfolio vs. Professional Portfolio An important point to consider before you start to create your online portfolio is which kind of portfolio you are going to make. Generally, based on the style and formality degree, portfolios can be classified into two general categories: personal portfolio and professional portfolio. Simply put, a personal portfolio is made for

Contoh Portofolio Mahasiswa yang Menarik Lengkap dengan Cara Membuatnya

tampilan yang sederhana dan mudah untuk dioperasikan. Portofolio online CakeResume dapat dicantumkan di CV sebagai link. Selain itu, membuat portofolio lamaran kerja di CakeResume gratis dan tidak dibatasi loh! Behance Behance merupakan salah satu platform yang banyak digunakan untuk membuat portfolio UX designer dan portfolio UI designer. Behance memiliki komunitas yang besar sehingga kamu bisa menemukan banyak contoh portofolio mahasiswa ataupun contoh portofolio magang disana. 2. Pilih karya atau projek yang ingin kamu tunjukkan Kumpulkan semua karya terbaik kamu, termasuk

9 Contoh Portofolio yang Menarik untuk Melamar Kerja

CakeResume dapat dicantumkan di CV sebagai link. Selain itu, membuat portofolio lamaran kerja di CakeResume gratis dan tidak dibatasi loh! Behance : Behance merupakan salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk membangun portfolio designer website, khususnya portfolio UX designer dan portfolio UI designer . Besarnya komunitas digital disana menjadikan Behance sebagai platform untuk rekruter mencari orang-orang bertalenta. 4. Susun struktur dan tentukan desain portofolio lamaran kerja kamu Setelah memilih situs website portofolio kerja kamu, waktunya menyusun struktur dari portfolio online

Cách viết CV UX/UI designer giúp hồ sơ xin việc của bạn “tỏa sáng”

liên hệ với bạn. Do đó, việc trình bày rõ thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin liên lạc như email, số điện thoại là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, đừng quên thêm liên kết đến portfolio online vào CV cho UX/UI designer. Trong trường hợp không có portfolio, bạn có thể thêm web cá nhân hoặc tài khoản Facebook/LinkedIn của mình. Ví dụ về "Thông tin cá nhân" trong CV UI designer: Hoàng

How to Create a Stunning Video Portfolio [Tips + Examples]

Created by CakeResume In this article, you'll read about: What Is a Video Portfolio? How to Make a Video Portfolio Best Websites to Showcase Your Video Portfolio Tips to Create a Video Portfolio Video Portfolio Examples Whenever you are on social media, be it Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., with every few scrolls there will be a video that pops up on your screen. According to HubSpot, 86% of businesses use video as a marketing tool and video is the

3 Contoh CV UI/UX Designer Serta Tips & Cara Membuatnya

Daftar Isi: Cara Membuat CV UI/UX Designer Tips Membuat CV UI/UX Designer Contoh CV UI/UX Designer Contoh CV UI/UX Designer Bahasa Indonesia - Dibuat di CakeResume Belakangan ini sudah banyak proses yang dilakukan secara digital atau berbasis aplikasi. Dampak dari kemajuan teknologi ini yaitu meningkatnya permintaan akan pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak. Salah satu pekerjaan di industri teknologi dan informasi yang sedang populer adalah UI/UX designer. Apa itu UI/UX designer? UI adalah singkatan

Resume Builder

Build your resume only in minutes!