Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Entry-Level Cover Letter: Strong Examples & Tips for Freshers

honed the skills needed for the role and am looking forward to applying the skills in the design industry, which I recently found interest in. In regards to the skills required: Creative thinking and problem-solving skills: I took a UX design course and design thinking classes that looked to solve social problems like public transportation for the disabled. I am also accustomed to case analysis, which could greatly help in meeting clients’ needs for their requested website orders. Communication
Career Development
Jan 16th 2023

Kỹ năng cứng là gì? Kỹ năng mềm là gì? Phân biệt kỹ năng cứng và kỹ năng mềm

một designer: Adobe Creative Suite: Chỉnh sửa hình ảnh, đồ họa vector và thiết kế bố cục. HTML và CSS: Những ngôn ngữ được sử dụng để xây dựng và thiết kế trang web. Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) Thiết kế đồ họa Kỹ năng quản lý dự án Đọc thêm về nghề designer qua series bài viết này ! 4. Lập trình Với một nghề đòi hỏi chuyên môn cao như nghề lập trình , kỹ năng cứng gồm

8 Unique Web Design Portfolio Inspirations

and showing your passion in your own field. 8 Web Design Portfolio Examples There is no such thing as the one best web design portfolio, as each designer has their own colors and ways of showcasing their works. Here we have 8 portfolio website inspirations that stand out, which hopefully can give you some inspiration for your own portfolio website design. ROONISM Web design portfolio by ROONISM ROONISM is a UI/UX designer and freelance illustrator from Taiwan. She showcas...

履歷排版小秘訣,提升你的履歷閱讀體驗

不用做太多設計,只要將自己的專案成果、經歷、學歷簡單書寫上去的履歷;但如果是平面設計師、UI/UX 設計師等,就可能要多花點心思,在履歷的排版上呈現自己的專業。 如果是在人力銀行使用制式

CV tiếng Trung - Tuyệt chiêu giúp bạn “chắc suất" vào vòng trong

trong quá trình học tập Tính cách / 个性 - Sử dụng một vài tính từ hoặc động từ tích cực để làm nổi bật tính cách bản thân trong công việc Ví dụ về "Giới thiệu bản thân" trong CV UX/UI designer bằng tiếng Trung: 熱愛海洋、個性活潑、外柔內剛,善於跨部門溝通與時程規劃,擁抱挑戰新事物,在快速

Viết CV Business Analyst không khó với hướng dẫn và tips hay

CV xin việc Business Analyst: Business Analyst | CyberCommerce, Hoa Kỳ 03/2016 - 05/2022 Làm việc với các bên liên quan, nhà thầu và nhà cung cấp Phối hợp chặt chẽ với nhà sản xuất, đội ngũ thiết kế UI/UX để đảm bảo sản phẩm được phát triển phù hợp với lộ trình kinh doanh của công ty Phân tích hoạt động của doanh nghiệp để tìm ra các lỗ hổng trong hệ thống và các giải pháp tiềm

精選英文履歷範本與模板!英文履歷 6 大基本格式、5 大撰寫技巧

內容】 experience at 【過去校內外經歷】, receiving/achieving 【獎項/成就】. 範例: 【Computer Science】 graduate with 【proven front end coding】 skills. Currently seeking a position as a 【Frontend Engineer】 at 【CakeResume】, to 【leverage UX & coding skills to help improve user experience and conversion rate】. Gained 【cooperation and leadership】 experience at 【college coding association as club president】, receiving 【Student Organization Leadership Awards for excellent performance】. 一般求職者 - 英文履歷
Interview Skills
Aug 26th 2022

面試後多久通知?詢問面試結果、錄取通知與未錄取感謝函回覆範例

問面試後的錄取通知,也可以在標題中附上自己的姓名與應徵職位,例如[面試通知詢問_王大雄_UI/UX 設計師]、[錄取通知詢問_李安安_前端工程師]。 若是直接於原本與 HR 聯絡的信件中詢問錄取通知,則

求職 CV/Resume 怎麼寫?中英文 CV 範例模板、3 大格式與內容解析

了設計相關的工具像是 Photoshop、illustrator、Sketch;協作工具像是 Slack、Figma;專案管理(能夠掌握不同產品或是功能的開發流程)等,軟實力則包括溝通(與 PM、UX、工程師協作)、主動積極、負責、細心...等等。 在中英 CV/Resume 的這個段落,你...

【Cover Letter 範例】英文求職信怎麼寫?外商、海外工作必備 5 步驟完整解析

Cover Letter 範例 — 個人亮點 During my previous role at the web development company, I was responsible for implementing visual elements of website interface backgrounds, button, and other features to the users. I cooperated smoothly with UI/UX designers & back-end engineers, and I have been self-studying graphic design skills via online courses. I revamped the website interface for on-page communication system and attract 100,000+ users within 2 months. Also, I optimized automated images

Resume Builder

Build your resume only in minutes!