Viết cho chúng tôi
CV
Cover letter
Thư cảm ơn
Tìm kiếm việc làm
Nghề nghiệp

UberEats 業務主管與 inline 客戶成功經理的職涯進擊之路:Clara 的餐飲科技產業心得及管理思維

加準確地預估備貨量及成本。 台灣餐飲業者的特色:整體素質很高但是缺乏向外發展的著力點 在 UberEats 時身為業務、在 inline 時負責 Customer Success,Clara 在這兩份工作都接觸了大量的餐飲業者老闆,他更在與 UberEats 其他

從 CTO 到 Sr. Engineer:Ronald 的荷蘭 Uber 之旅與工程師職涯思維

劃有興趣的聽眾與讀者,推薦你這集發人深省的《科技職涯》Podcast! Podcast 各節摘要 03:55 Ronald 當初是如何加入 Uber 的? 11:00 準備 Uber 的面試跟其他企業有什麼不同? 15:55 Ronald 在荷蘭 Uber 負責的是什麼產品? 16:10 在荷蘭

「員工福利」對招募的幫助有多大?看看 inline 如何用超強的餐飲福利幫助企業留住人才!

用自動化的工具達到最好的效率! Vita 在職涯前期大多從事 BD 和 Sales 相關的工作,在 inline 之前,也累積了 Uber、eBay 還有甲骨文旗下、同樣經營旅宿系統的 MICROS Systems 等等的職涯經驗。在這段豐富的職涯旅程中,Vita 有

今晚,我想來點 Podcast!SoundOn 創辦人顧立楷剖析 Podcast 現況與展望

進其他市場嗎? 28:30 SoundOn 團隊現況與招募期待 1. 從 Uber 北亞區總經理到 Podcast Hosting 平台 SoundOn 立楷披荊斬棘的 Uber 經驗 除了創辦 SoundOn,立楷最為人所知的角色大概是在 2013 年開始擔任 Uber 台灣區的總經理,協助台灣

4 Things You Should Ponder on Before Working at a Startup

enterprise that relies on regular business practices to make profit. An emerging, innovative business structure allows different departments of a startup company to experience diverse management tasks. However, innovation is prone to local jurisdiction constraints. For example Ride-hailing company Uber is a platform to match various resources with market needs. The market challenges and legal regulations of taxi industry pushed Uber to collaborate with car dealers to operate legally. A startup company presents several challenges and endless stakeholder issues
Bí quyết tìm việc
thg 8 20 2020

在選擇新創公司之前,你需要釐清這四個問題來解惑

商業架構,讓新創公司的不同部門需要經歷截然不同的管理工作,就像簡單的租賃私人汽車服務 Uber,藉由平台的架設,媒合多方資源服務市場需求。然而創新卻容易遭遇因地制宜的限制,例如計程

專訪》一堆創新idea無處發揮?亞洲現金回饋霸主ShopBack:不怕你意見多,只怕你不說!

經營成果,員工也能直接提出建議給所有人。開放彈性的工作文化與持續成長的動能,吸引來自Google、Uber、樂天等優質人才加入。 由於ShopBack成長速度非常快,用戶與商家爆炸性成長,新加坡總部看好台灣成

Startup là gì? Có nên làm việc tại công ty Startup không?

cạnh tranh. Thường bắt đầu với một ý tưởng mới tiềm năng, những công ty startup này nhanh chóng tạo tiếng vang trên thị trường và “chuyển mình” thành doanh nghiệp lớn, hay doanh nghiệp quốc tế. Đó là cách Uber, Facebook và Google đã làm. Mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp khởi nghiệp là sự tăng trưởng nhanh chóng và lợi nhuận cao. Nhưng đổi lại, những chủ sở hữu sẽ cần khoản đầu tư, nguồn vốn

打造 iRent、yoxi 的和泰汽車如何求新求變?汽車產業與「移動服務」的數位轉型趨勢

B2C 的 APP,Jonathan 也不具備相關背景,當時甚至連 UI/UX 都沒聽過。對計程車的少數了解,只有作為乘客搭乘 Uber 的經驗。 面對這樣巨大的難題,Jonathan 從訪談 Uber 司機開始,逐步邊做邊學。2020 年 1 月,就已經定案合作的

CEO 你好,我想自己當老闆!Ematic Solutions Chia 的創業攻略與行銷科技產業洞察

也曾加入研發能夠改善氣候的化學科技團隊,不停去感受哪一種團隊適合自己。 Chia 從 MBA 畢業之際,Uber 與 Airbnb 在全球盛行了起來,他有不少朋友就在這兩間公司工作,而他們都有個共同的煩惱「公司很

Resume Builder

Build your resume only in minutes!