Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

99+ action verb giúp CV tiếng Anh của bạn thêm xuất sắc

Action verb về kỹ năng giao tiếp trong CV tiếng Anh Action verb trong CV để miêu tả kỹ năng làm việc nhóm Action verb để thể hiện năng lực lãnh đạo trong CV Action verb trong CV kỹ thuật Action word trong CV xin việc sales tiếng Anh Action verb trong CV quản lý dự án Động từ trong CV nghiên cứu thị trường Action verb cho CV design Action word trong CV tài chính Action verb cho CV
Career Development
Jan 24th 2024

Cách viết email xin việc bằng tiếng Anh (kèm tip & mẫu thư ứng tuyển tiếng Anh)

đối với công việc. Tránh soạn email xin việc tiếng Anh quá dài dòng, đặc biệt là nếu những thông tin này đã được trình bày trong CV và cover letter. Bạn cũng không nên viết quá cụt lủn, khiến cho nhà tuyển dụng cảm thấy email ứng tuyển của bạn còn sơ sài và không rõ ý. Gợi ý các action verb cho mail xin việc bằng tiếng Anh Mẫu email xin việc bằng tiếng Anh Tham khảo ngay

Bí kíp viết hồ sơ xin việc tiếng Anh chi tiết và kèm mẫu

khảo cách viết CV tiếng Anh tại bài viết này ! Lưu ý khi làm hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh ✅ Sử dụng action verb Sử dụng action verbs giúp nhấn mạnh các thông tin bạn muốn cung cấp cho nhà tuyển dụng, giúp họ có thêm ấn tượng mạnh về bạn. Bộ hồ sơ xin việc tiếng Anh là nơi thích hợp để áp dụng các action verb , bởi mang đến ý nghĩa sắc sảo và chủ động

Resume Builder

Build your resume only in minutes!