Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Job Search Tips
Jan 19th 2023

DevOps 工程師找工作 大全 - 薪資情報、熱門職缺、面試技巧

軟體工程師更優渥。接下來一起來看看 DevOps 工程師的薪水統計。 文章大綱: DevOps 工程師薪水及人才需求 DevOps 工程師 vs. SRE 工程師 vs. 全端工程師 vs. 系統工程師 熱門 DevOps 工程師職缺 DevOps 工程師面試問題 & 攻略 DevOps
Job Search Tips
Jul 6th 2020

DevOps 介紹 》建立 DevOps 文化,消除開發、營運、品保斷層

先驅者,在未完全理解 DevOps 精神下,開始出現部分企業對於 DevOps 觀念理解的偏差。以下統整 5 項企業對 DevOps 最常見的迷失及錯誤觀念: 1.DevOps 是一項技術 由於有越來越多企業開出 DevOps 工程師、DevOps 團隊主管等

DevOps Engineer Resume: Example & Guide

your DevOps engineer resume Step 3: Start with contact information and basic personal details Step 4: Create an intriguing DevOps resume title Step 5: Craft a summary for your DevOps engineer resume Step 6: Include skills and abilities on your DevOps engineer resume Step 7: Highlight work experience and accomplishments Step 8: List educational qualifications and background Step 9: Add an extra section to highlight personal traits Step 10: Write a DevOps engineer cover letter for your resume DevOps engineer
Career Development
Nov 17th 2022

Apa itu DevOps Engineer? Tanggung Jawab, Skill, Prospek Karier!

DevOps professional di berbagai peran mengalami lonjakan yang signifikan. Menurut qnp.co.id , DevOps engineer merupakan salah satu pekerjaan paling diminati di tahun 2021. Tapi, apa itu pekerjaan DevOps Engineer? Apa jobdesk DevOps dan tugas DevOps engineer? Bagaimana persiapan belajar DevOps pemula? Serta, skill DevOps apa saja yang harus dimiliki? Yuk, mari kita simak penjelasannya di artikel ini!  📚 Baca juga: 10 Pekerjaan Bidang IT yang Paling Dicari dan Gajinya! Apa Pekerjaan DevOps Engineer? Istilah "DevOps" dikemukakan pertama kali oleh

專訪》台灣工程師不斷外流?街口支付:想打造國際級網路公司,留住本地人才!

環境與舞台。 6/9 街口支付與 CakeResume 合作的快速面試,非常歡迎技術人才前來挑戰,這次徵才的有 .NET 、 Python 、 DevOps 、 iOS 等工程師都是招募目標,但不只限於後端,只要對街口支付感興趣的優秀人才,都可以多加留

專訪》一堆創新idea無處發揮?亞洲現金回饋霸主ShopBack:不怕你意見多,只怕你不說!

程師快速面試參展企業 公司名稱: ShopBack(回饋網股份有限公司) 成立時間: 2016(台灣子公司) 產業: 網際網路 團隊成員: 全球團隊近200人,台灣團隊20人以上 徵求職缺: DevOps 、 Backend 、 Engineering Manager 粉絲專頁 前往報名CakeResume快速面試

Kubernetes Resume: Templates & Formats [Skills, Objective, Summary]

of one’s work experience. The functional resume format underlines the applicant’s strong job-related skills. The combinational resume format highlights both experience and skills and is suitable for senior or experienced candidates. 🖋 Step 2: Look up Kubernetes DevOps resume examples as references. There might not be a lot of Kubernetes resume examples, but you can always browse resume examples of other types of engineers or refer to DevOps resume examples. When you spot a good one, take
Job Search Tips
Jan 5th 2023

一篇就懂軟體工程師種類、薪水、工作內容、要會什麼?轉職/成為軟體工程師必看

類三:DevOps 工程師 與前端、後端工程師相比, DevOps 工程師 是一種新興職業,結合開發端與營運維護端。因此,DevOps 工程師的工作便是 確保網頁正常營運 ,並 建立自動化的伺服器管理流程。 軟體工程師: DevOps 工程師
Job Search Tips
Mar 3rd 2020

For Freshers: Top 10 Most in Demand Jobs in 2020

salary in the US is $113,285. 4. DevOps engineer Like full-stack developers, DevOps engineers have a huge impact on how technology can be utilized and applied in an organization. Both aim to make applications flexible, agile and scalable. DevOps is a combination of skillset including development, operation, and quality assurance. For DevOps engineers, they have to improve communication and collaboration efficiency between different teams such as software development, IT operations, and quality assurance. DevOps is, in fact, a
Job Search Channels
Oct 25th 2023

Tiết lộ những ngành nghề thiếu nhân lực trong tương lai sĩ tử nên biết

toàn ngành nhưng hàng năm, lĩnh vực Công nghệ thông tin ở nước ta vẫn thiếu nhân lực từ 150.000 đến 200.000 kỹ sư. Trong đó, các vị trí được “săn đón” nhất phải kể đến kỹ sư DevOps, phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu, kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI),… Không chỉ là ngành nghề phát triển trong tương lai, các vị trí CNTT còn nằm trong “top” những công việc lương cao. Sinh

Resume Builder

Build your resume only in minutes!